- Kirkegården del av festkulturen

Den nattlige ferdsel gjennom Domkirkegården er blitt en del av selve festkulturen på Marinen, påpeker biskop Finn Wagle i et brev til Kirkelig fellesråd.

Saken oppdateres.

Bakgrunnen for brevet er hærverket på kirkegården natt til lørdag da 50 gravminner ble veltet og delvis ødelagt. Wagle fremholder at den uønskede trafikken har direkte sammenheng med at Domkirkegården ikke er forskriftsmessig inngjerdet.

Akutt hastesak

«Dette er dypt uverdig. Nettopp naboskapet mellom Marinen og Domkirkegården skulle etter biskopens mening tilsi at kirkegårdsmyndighetene tok inngjerdingen av Domkirkegården spesielt alvorlig, og så på den som en akutt hastesak,» skriver Wagle.Herjingen på kirkegården er ikke bare en stor påkjenning for alle berørte familier, den angår i stor grad både byen og nasjonen, fordi Domkirkegården inngår som en integrert del av selve nasjonalanlegget, fortsetter biskopen.

Må låses

I brevet etterlyser han en inngjerding av så høy standard at det vil kunne utgjøre et fysisk hinder for personer som vil begå hærverk. Kirkegårdsanlegget må kunne avlåses ved behov. Wagle er innforstått med at en slik inngjerding vil bli relativt kostbar, «men det hærverk som nå Domkirkegården gjentatte ganger har vært utsatt for, er langt mer kostbar,» skriver Wagle. Han konkluderer med at dette må være siste vårsesong med mangelfull inngjerding, og ber om en snarlig orientering om fremdriften.På forsiden nå