Får ikke røre gravstøttene

Riksantikvaren ga i går kirkevergen i Trondheim beskjed om ikke å røre de veltede gravstøttene på Domkirkegården. Riksantikvaren vil selv se på skadene før ryddingen tar til.

Saken oppdateres.

Det kan bety at kirkegården ikke blir ryddet til 17. mai. Kirkeverge Thormod Høyen fikk i går ettermiddag klar beskjed fra Riksantikvaren om å vente med oppryddingen etter herjingene på Domkirkegården natt til lørdag. Årsaken er at kirkegården er vernet.

- Jeg ga ordre om å begynne å rydde på kirkegården mandag, men i etterkant ga jeg en kontraordre om å vente. I og med at Domkirkegården er fredet, så ønsker vi et klarsignal fra Riksantikvaren, sier kirkeverge Thormod Høyen. Han vil ta kontakt med Riksantikvaren tirsdag morgen og be om et snarlig møte. Høyen håper Riksantikvaren kan komme til Trondheim en av de første dagene.

Ikke pent

- Det er ikke pent slik det ser ut nå, og vi kan ikke ha det slik. Vi ønsker helst å fjerne gravstøttene som er veltet, sier Høyen.Plan- og anleggssjef hos kirkevergen, Torhild Hovdenak, er imidlertid glad for at de får Riksantikvarens råd for hvordan de skal gjennomføre oppryddingen på domkirkegården.

- Dette er fredete kulturminner, og de må behandles etter kulturminneloven. Vi ønsker å samarbeide tett med Riksantikvaren, og vil gjerne ha råd og veiledning om hvilke gravminner vi skal rehabilitere, sier Hovdenak.

- Dette er langt mer enn pøbelstreker. Det er godt planlagt vandalisme, sier ordfører Anne Kathrine Slungård om herjingen på Domkirkegården.

Hun karakteriserer nyheten om det inntrufne som rystende og forutsetter uten videre at politiet gir etterforskningen høy prioritet.

Ordføreren er enig med biskop Wagle i at det er behov for bedre inngjerding av kirkegården, og hun regner med at Kirkelig Fellesråd vil bruke tildelte midler på en måte som dekker behovene Wagle påpeker.

Ingen er foreløpig mistenkt for herjingene, og politiet etterlyser vitner som kan ha sett noe mistenkelig natt til lørdag.

 
På forsiden nå