Godt planlagt vandalisme

- Dette er langt mer enn pøbelstreker; det er godt planlagt vandalisme, sier ordfører Anne Kathrine Slungård om herjingen på Domkirkegården natt til lørdag.

Saken oppdateres.Hun karakteriserer nyheten om det inntrufne som rystende og forutsetter uten videre at politiet gir etterforskningen høy prioritet.

Ordføreren er enig med biskop Wagle i at det er behov for bedre inngjerding av kirkegården, og hun regner med at Kirkelig Fellesråd vil bruke tildelte midler på en måte som dekker behovene Wagle påpeker.

- Saken vil bli omtalt også på formannskapsmøtet tirsdag da kulturdirektør Gerhard Dalen vil orientere om hva som har skjedd, og hvilke tiltak som må settes ut i livet, tilføyer Slungård.

På forsiden nå