Liflige toner fra tårnet

Vår Frue kirke forbereder stort jubileum og har fått tilbake sitt klokkespill.

Saken oppdateres.

Nøyaktig klokken tolv på formiddagen kunne forbipasserende registrere at salmen «Vår Gud han er så fast en borg» ble spilt fra det nyrestaurerte klokketårnet.

- Dette var en generalprøve. Premieren finner sted kommende søndag – på Maria budskapsdag, sier klokker Steinar Moen, som sammen organist Harald Rise har utarbeidet programmet for klokkespillet.

Det har kostet 300000 kroner og er finansiert av Tore Tvete.

Fra søndag av vil det året rundt bli spilt nye melodier tre ganger om dagen – klokken ni, tolv og atten. Under en sammenkomst etter generalprøven fortalte Tvete at det foruten salmer vil bli kringkastet folkemelodier og andre kjente sanger fra tårnet. «Nidelven» kan bli et aktuelt valg i sommer.

Første gang i 1961

- Men klokkespillet må også gi signaler om at kirken befinner seg midt i en studentby. En typisk studentsang som «Trondhjæm, Trondhjæm, at æ reist ifra dæ» kan derfor havne på repertoaret, sier Tvete som drøfter en rekke musikkforslag med klokker Moen.

Per Ottesen, leder av jubileumskomiteen for Vår Frue kirke, berømmer Tvete for hans engasjement for byen og kirken.

- Alt inventar i kirken er laget i Trondheim og gitt som gave av byens borgere. Med sitt bidrag har Tvete fulgt opp denne tradisjonen på forbilledlig vis, fremholder Ottesen.

Første gang kirken fikk klokkespill var i 1961, og generalprøven den gang vakte langt større oppsikt enn gårsdagens seanse, minnes Per Hjort Albertsen, som var organist i Vår Frue da de første tonene overrislet Nordre og de nærmeste kvartaler:

Feiltagelse

- Ved en feiltagelse ble det spilt en feiende vals fra operetten «Den glade enke» da det gamle anlegget skulle prøves ut. Mange stusset, og saken ble et stort samtaleemne på byen, sier Albertsen som trakterte orgelet i kirken i 21 år frem til 1968.

Han synes klangen fra det nye klokkespillet er minst like god som den gamle, og som flanør i Midtbyen ser 87-åringen frem til mange fine musikkopplevelser i tiden som kommer.¿ 
        
            (Foto: IVAR MØLSKNES)

  Foto: IVAR MØLSKNES

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå