Stasjonen må vekk

For at tverrforbindelsen kan bli bygd, må Trondheim sentralstasjon rives. I Jernbaneverket felles ingen tårer over det.

Saken oppdateres.

- Naturligvis er det ikke artig å tenke på at man skal rive en bygning som bare er 10-11 år gammel. Men samtidig gir den plass for et prosjekt som betyr mye positivt for togpassasjerene og for borgerne av Trondheim by. Leder for regional utvikling i Jernbaneverket, Vigdis Espnes Landheim, står fullt og helt bak det omforente planforslaget som legges frem i bygningsrådet tirsdag.

Den nye sentralstasjonen ble åpnet høsten 1995, samtidig som bussterminalen i Trondheim ble flyttet fra Leüthenhaven til Brattøra for å danne en kollektivterminal sammen med jernbanen. Hele anlegget har fått en langstrakt form, og bærer preg av at det har vært en klattvis utbygging. Vigdis Espnes Landheim synes adkomsthallen på sentralstasjonen er uhensiktsmessig. - Vi ville ha gjort noe med hallen uansett, sier hun.

- Publikum stiller andre krav enn før, folks reisevaner endres. Det krever omstilling. Nå får vi muligheten til å konsentrere stasjonen og terminalen, og utforme anlegget til et sentralt knutepunkt for passasjerer med tog, buss, båt og fly. Sentralstasjonen skal fortsatt være en viktig bygning, understreker hun.

Utviklingslederen sier det er en sterk vilje i organisasjonen til å gjennomføre prosjektet, som står oppført i Jernbaneverkets handlingsprogram for 2006-2009. Neste år er prosjektet med ny sentralstasjon tilgodesett med 12 millioner kroner. Det gir en god begynnelse, men ingen vedtak er ennå fattet. Vigdis Espnes Landheim tror at realiseringen av de ambisiøse planene avhenger av at kommersielle aktører går tungt inn med investeringer.

Utviklingsleder Vigdis Espnes Landheim i Jernbaneverket støtter planen som innebærer at Trondheim sentralstasjon må rives.

På forsiden nå