Lange ventelister for jordmor

Jordmortjenesten i Trondheim basker med lange ventelister og greier bare å tilby seks av ti gravide kvinner ei jordmor.

Veldig mange gravide ønsker å gå til jordmor i løpet av svangerskapet. Men i Trondheim er ventelistene lange, og det er ingen selvfølge at du får oppfølging fra jordmor. Jordmortjenesten greier bare å gi et tilbud til cirka 1200 av de cirka 2100 som går gravide hvert år.

- Alle kan ikke regne med å få komme til jordmor, og ikke alle føler at de trenger det heller. Vi har til enhver tid en prioriteringsliste over hvem som først bør få jordmor. Dette er blant annet kvinner som har spesielle behov som følge av sosiale eller psykiske problemer. Kvinner som har hatt problemer med tidligere svangerskap blir også prioritert. At du er førstegangsfødende er ikke grunnlag nok for å bli prioritert, sier Bente Noodt, leder for jordmortjenesten i Trondheim kommune.

Ventelistene på å få jordmor er lange, men hver måned blir listene gjennomgått i et håp om å finne ledig plass - også i en annen sone enn der du er hjemmehørende. Ved siste oversikt i mars sto 41 gravide på venteliste for jordmortime.

På nettstedet barnimagen.com er det flere lesere som klager på jordmortjenesten i Trondheim, og mener forholdene er for dårlige. Mange vurderer å gå til privatpraktiserende jordmor. Ifølge nettstedet har du som gravid ifølge lovverket krav på tilbud om jordmor i kommunen der du bor. Noodt avviser at dette er et krav.

- Mange tror dette er et krav, men det du har krav på er svangerskapsoppfølging. Det innebærer oppfølging hos fastlegen og/eller jordmor, presiserer Noodt.