Vikar vant over kommunen i retten

Trondheim kommune er dømt til å gi en kvinnelig vikar fast ansettelse og betale henne en erstatning på 17 000 kroner.

Saken oppdateres.

Dommen i Trondheim tingrett ble avsagt under dissens.

Kvinnen arbeidet som vikar i kommunen i over syv år, men ble nektet fast ansettelse da hun ba om det i fjor. Deretter anla hun rettssak.

Ifølge dommen har den 35-årige kvinnen rett på fast ansettelse i en 70 prosent stilling som sekretær i kommunen. Kravet hennes var på 80 prosent. Hun har siden 1998 arbeidet som vikar ved en helse- og omsorgsinstitusjon i Trondheim kommune. Vikariatene har variert i omfang, og svingt fra cirka 40 prosent til 80 prosent av full stilling. Noen av vikariatene har vært knyttet til et langtidsfravær på grunn av sykdom hos en av de andre ansatte.

Det siste vikariatet utløp i fjor sommer, og da fremsatte den 35-årige kvinnen krav om fast ansettelse i kommunen på minimum 80 prosent stillingsandel. Kommunen avviste kravet. Den pekte på at hun hele tiden har vært ansatt i reelle vikariater, i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Mens hun på sin side hevdet at kommunens vikarbruk har vart i over syv år og vært så omfattende at den går ut over unntaket i arbeidsmiljøloven.

Flertallet i tingretten, tingrettsdommer Bjarne V. Kjølmoen og fagkyndig meddommer Siv Svanem, er enig i at 35-åringen hele tiden har arbeidet i reelle vikariater, og at noe annet enn fast ansettelse ville måtte anses som utilbørlig av kommunen.

Retten påla kommunen å dekke saksøkerens saksomkostninger med 23 800 kroner.

 

På forsiden nå