Så mye saktere går hjemturen i rushet

Lei av å sitte i kø i Trondheim? Du har ingenting å klage over sammenlignet med bilister i Oslo.

Mange bilister ergrer seg over å sitte i kø. 

Saken oppdateres.

Siden 2007 har GPS-produsenten TomTom kartlagt trafikkvaner i 80 europeiske byer.

Data fra flere millioner GPS-enheter er samlet inn anonymt for å analysere hvordan trafikkflyten faktisk oppleves for bilister. Selskapet hevder de lager en av verdens mest nøyaktige målinger av trafikktetthet.

I undersøkelsen måles hvor lang tid bilister bruker på gitte strekninger i rushtiden, sammenlignet med hvor lang tid man bruker når det er fri flyt i trafikken, skriver Aftenposten.no.

Minst kø av norske storbyer

Årets europeiske undersøkelse gjelder perioden april til juni. Selv om du kanskje føler at du sitter lenge i kø i Trondheim, er trønderhovedstaden den av storbyene i Norge med raskest rushtrafikk.

Undersøkelsen viser at du bruker 37 prosent lenger tid på bilturen i Trondheim i rushtrafikken. (Se liste over de ulike byene til høyre i artikkelen).

De verste køtidspunktene i Trondheim er fredag ettermiddag og torsdag morgen. Onsdag morgen og mandag kveld er best, opplyser TomTom til adressa.no.

Lange køer i Oslo

I Oslo flyter trafikken hele 85 prosent i det verste rushet saktere enn når det er fri flyt på veiene. Det vil si at du må du regne med å bruke 1 time og 51 minutter på en strekning som normalt tar én time.

Kun to av de 80 undersøkte europeiske byene - Istanbul og Warszawa - har verre køer om ettermiddagen.

Trafikken i Oslo er mer forstoppet enn i Amsterdam, Barcelona og Torino, skal vi tro undersøkelsen.

Fredag morgen er «køfri»

Av en eller annen grunn er ikke morgentrafikken i Oslo like stillestående. Totalt sett er Stockholm den mest køplagede byen i Norden, med Oslo som en god nummer to.

Hvis du har 30 minutters kjøretur til jobben med «fri flyt» på veien, må du i Oslo regne med å bli 98 timer forsinket av kø i løpet av et år.

Torsdag ettermiddag og onsdag morgen er de verste rush-dagene i oslotrafikken. Fredag morgen og mandag kveld er best.

Foreslår omveier for å spare tid

Dette er neppe «breaking news» for bilpendlere i Oslo, men de mest trafikkerte veiene i Oslo er E18 mot Sandvika i vest, E6 mot Lørenskog i øst og E18 gjennom Sentrum.

TomTom bruker dataene de har samlet inn til å beregne reisetid og foreslå alternative ruter i sine GPS-enheter.

- Det er selvsagt begrenset antall veimuligheter i Oslo, medgir Tore Bjørnsengen i TomTom Norge.

- Men hvis du får vite at det er 17 minutter forsinkelse på den normalt raskeste veien, samtidig som en omvei vil ta 15 minutter ekstra, da vil du få forslag om å kjøre den alternative ruten. Min erfaring er at det lønner seg. Du bruker mindre drivstoff på det enn på å stå og stampe i køen, mener Bjørnsengen.

Han hevder samfunnet vil nyte godt av at bilister styrer unne de tyngst trafikkerte områdene.

- Hvis bare én prosent av sjåførene velger en raskere rute, vil kapasiteten i hele veinettet øke, hevder Bjørnsengen.

- Hva tror du folk sier når TomToms GPS-brukere plutselig legger veien om den «smarte» snarveien som tilfeldigvis går gjennom deres nabolag.

- I teorien kan jo det skje - for eksempel hvis det åpner en ny vei gjennom et boligområde. Men jeg tror ikke faren er spesielt stor, sier Bjørnsengen.

På forsiden nå