Overser mange hjertefeil

Universitetslektor Eva Tegnander mener St. Olavs Hospital oppdager for få hjertefeil hos fostre.

Saken oppdateres.

Den erfarne jordmoren mener etterutdanning i fosterdiagnostikk bør være et krav til alle jordmødre som utfører ultralydundersøkelser på foster.

Tre til fire barn av tusen fødte i trondheimsregionen har en alvorlig hjertefeil ved fødselen. Mer enn 40 prosent av disse blir ikke oppdaget gjennom vanlig svangerskapskontroll.

Tegnander er jordmor og universitetslektor tilknyttet Nasjonalt senter for fosterdiagnostikkmedisin ved St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet ved NTNU. Hun mener langt flere av disse tilfellene burde vært oppdaget ved ultralydundersøkelsen som tilbys alle gravide ved 18. svangerskapsuke.

- Selv om vi stadig blir bedre, er vi fortsatt ikke gode nok, sier hun.

I marsnummeret av fagtidsskriftet Ultrasound in Obstetrics and Gynecology publiserer hun foreløpige resultater fra over 30 000 fosterundersøkelser. I en annen studie viser hun blant annet at jordmødre som har spesialutdanning i ultralyddiagnostikk og lang erfaring, er betydelig flinkere til å oppdage eventuelle hjertefeil hos fosteret enn jordmødre med mindre kompetanse. Tegnander mener derfor den eneste måten vi kan få ned antallet barn som fødes med uoppdagete hjertefeil, er ved å fokusere mer på fosterhjertet i løpet av ultralydutdanningen for jordmødre. Hun utfordrer landets to jordmororganisasjoner om å stille krav til de medlemmene som driver med ultralyddiagnostikk.

- Å kunne diagnostisere hjertefeil viser seg å være ekstra utfordrende sammenliknet med andre avvik man kan oppdage ved en ultralyd. At det ikke stilles krav om ekstra utdanning til de som skal utføre denne typen undersøkelser er veldig uheldig, sier Tegnander.

Krever etterutdanning

Å få fram de nødvendige bildene og å kunne tolke dem riktig krever ifølge Tegnander ekstra opplæring og spesialkunnskap, som ikke inngår i den tradisjonelle jordmorutdanningen.

- Våre undersøkelser viser at de aller fleste hjertefeil blir oppdaget dersom trente hjerteleger utfører ultralyden. Men det er vanskelig å forutsi hvilke barn som er disponert for hjertefeil og derfor umulig å sende alle gravide til spesialister.

- Dersom feil skal oppdages må det skje ved den rutinemessige svangerskapskontrollen ved uke 18 uke, som for mange er den eneste ultralydundersøkelsen de får i løpet av svangerskapet. Men for at den skal bli god nok må det tas et krafttak for at de som faktisk utfører denne kontrollen rundt om i landet får den opplæringen de trenger, mener hun.

Flere kan overleve

Studier viser at dødeligheten går ned og at barn med hjertefeil får et bedre sykdomsforløp dersom de får behandling så raskt som mulig etter fødselen.

- Det gjør det desto viktigere at feilene oppdages så tidlig som mulig, og det er en av fostermedisinens viktigste oppgaver å sørge for at veldig syke foster blir født på et senter der ekspertise kan ta seg av barnet når det blir født, sier hun.

De fleste hjertefeil som til nå har blitt oppdaget før fødselen har vært spesielt alvorlige, fordi de i tillegg har hatt kromsomfeil eller andre avvik som har påvirket prognosen i negativ retning. Disse er det klart viktig å oppdage tidlig.

- Målet vårt er også å oppdage de hjertefeilene hvor informasjon om sykdommen fører til best mulig behandling rett etter fødselen, noe som vil gi bedre prognose på lang sikt, sier Tegnander.

Nasjonalt senter for fosterdiagnostikkmedisin ved St. Olavs Hospital og NTNU gir tilbud om videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre, og er den eneste offisielle ultralydutdanningen i Norden. Tegnander leder utdanningen, som i snitt utdanner 15 jordmødre fra hele landet hvert år.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå