Strid om sjøflyplass på Jonsvatnet

Miljøverndepartementet støtter Trondheim kommunes klage over at Trondheim flyklubb har fått konsesjon til å drive sjøflyplass på Jonsvatnet.

Saken oppdateres.

Dette går fram av en uttalelse til Samferdselsdepartementet, som behandler klagesaken etter at Luftfartstilsynet har gitt flyklubben konsesjon.

Trondheim flyklubb har hatt sin sjøflyplass på Litlvatnet siden 1960-årene, opplyser klubbens formann, Arne Sæterhaug, til NTB. Luftfartstilsynet ga i 2005 flyklubben konsesjon for ytterligere ti år.

Miljøargumenter

Miljøverndepartementet mener at både områdets status som LNF-område i kommuneplanen og hensynet til viltet i området taler imot sjøflyplass på Litlvatnet. Departementet uttaler seg ikke om faren for forurensning av drikkevannet, men påpeker at dette hører inn under Mattilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet.

– Etter Miljøverndepartementets samlede faglige vurdering bør konsesjon i utgangspunktet ikke gis da Jonsvatnområdet er et viktig område for viltet, og virkningene av å lokalisere en flyplass til Jonsvatnområdet vil være betydelige, heter det i uttalelsen.

Lokal støtte

I tilfelle Samferdselsdepartementet likevel gir konsesjon, mener Miljøverndepartementet at konsesjonsperioden bør settes slik at Trondheim flyklubb «har et incitament, men samtidig tilstrekkelig tid til å finne alternative arealer for sin virksomhet.»

Arne Sæterhaug opplyser at flyklubben i sommerhalvåret benytter sjøflyplassen på Litlvatnet til to sjøfly av typen Cessna 180. Han mener at denne virksomheten ikke innebærer noen fare for forurensning, og at Luftfartstilsynet «har avvist alle argumenter» som Trondheim kommune har framført. Sæterhaug påpeker også at flyklubben har fått støtte både fra det lokale grunneierlaget og velforeningen.

 
        
            (Foto: IVAR MØLSKNES)

  Foto: IVAR MØLSKNES

På forsiden nå