- Skreddersydd stasjon på Sandmoen

Bli med inn i byens flunkende nye brannstasjon og kurssted.

Bli med på en guidet tur gjennom den nye brannstasjonen på Sandmoen. Stasjonen som åpner ved nyttår er også et unikt kurssted.

Saken oppdateres.

Allerede fra 1. januar 2013 kan de første brannbilene rykke ut fra Sandmoen brannstasjon. Samtidig får brannvesenet langt bedre treningsområder. 

- Vi har aldri hatt et eget øvelsesområde før. Nå får vi det, smiler Trond Fjeldsæter, brigadeleder i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

I forhold til utrykninger vil Sandmoen brannstasjon blant annet dekke den sørlige delen av Trondheim og nabokommunen Klæbu.

- Stasjonen er dimensjonert for sju personer i beredskap til enhver tid. Med fire brigader tilknyttet stasjonen vil det være arbeidsplass for 24 personer, forklarer Fjeldsæter.

I tillegg er øvelsesaktiviteten i det samme bygget bemannet med annet mannskap.

- Hvis det er fullt opp med kursdeltagere, så vil det bli mange her. Det er bygd for 48 personer på kurs, pluss kursledere og de som er i beredskap. Det blir raskt rundt 60 personer på huset her, sier brigadelederen.

Stor brukermedvirkning

- Det her fremstår som en skreddersydd stasjon, sier Ingvar Gladsø, konstituert utbyggingssjef i Trondheim kommune.

 Byggearbeidene ble startet våren 2010 og ved nyttår vil altså brannvesenet ta i bruk bygget for fullt.

- Den brukermedvirkningen vi har hatt, selvsagt innenfor de økonomiske rammene, gjør at vi er ekstremt fornøyd. Det er et hotell på en måte, et verksted og det er mange avanserte styringssystemer her, sier en tydelig stolt brigadeleder.

Én av fire nye stasjoner

- Våren 2008 ble det vedtatt i bystyret at Trondheim skal få fire nye brannstasjoner. De totale kostnadene for utbyggingen av brannstasjonene er på anslagsvis 500 - 600 millioner kroner, forklarer Ingvar Gladsø.

Den konstituerte utbyggingsjefen presiserer at vi må ta med i de økonomiske beregningene en utvidelse av brannsamarbeidet mellom kommunene, det interkommunale selskapet - IKS. Det dekker i dag ni sør-trønderske kommuner der Trondheim er den desidert største kommunen.

De fire nye stasjonene kommer på henholdsvis Sandmoen, Ranheim, Sluppen og Nyhavna.

Sandmoen brannstasjon har kostet rundt 96 millioner kroner.

Trondheim kommune er byggherre, Skanska har hatt totalentreprisen for bygget og Søbstad har hatt det tilsvarende ansvaret for grunnarbeidet og uteområdet. Link arkitektur har tegnet bygget. Rådgivingsfirmaet Optiman har ledet prosjektet.

Kurssted og øvelsesområde

Det interkommunale selskapet har ført til mer arbeid for Trondheims del i form av kursing, ettersom poenget med det interkommunale samarbeidet er å høyne kompetansen til de ansatte. Dette skal i neste ledd styrke beredskapen.

- Før var kommunene selv ansvarlig for kursing, nå kommer de hit, sier brigadelederen. Derfor blir Sandmoen like mye et kurs- og kompetansested som en brannstasjon. Øvelsesfeltet inneholder treningsområder for trafikkulykker, ulykker med farlig gods og røykdykkertrening.

- Vi skal trene på det vi treffer i hverdagen. Det betyr at et slikt område må bygges opp stegvis, sier Fjeldsæter mens han peker utover det store asfalterte treningsområdet.

Men allerede er øvelsesområdet og kurslokalene tatt i bruk.

-  Områdene er bygd opp slik at blant annet under området for farlig gods så går vannet ned i en tett tank så vi ikke får utslipp. Området for bilslipp er forsterket slik at det kan foregå slipp fra 25 meters høyde, noe som tilvsvarer 80 kilometer i timen. Det er også bygd opp ei veltegrav, slik at de kan trene på berging i grøft. Med tida vil det også komme et grovklasserom, understreker Ståle Leistad, prosjektleder for Optiman.

Det vil bli lagt opp slik at skoleklasser kan følge øvelsene. Slik kan andre se hvordan brannvesenet arbeider.

Se video av brannstasjonen og øvelsesområdet i vinduet ovenfor.

Snart går første utrykning fra Sandmoen. Fra venstre brigadeleder Trond Fjeldsæter i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Ståle Leistad, prosjektleder i Optiman og Ingvar Gladsø, konstituert utbyggingssjef i Trondheim kommune. 

Snart går første utrykning fra Sandmoen. Fra venstre brigadeleder Trond Fjeldsæter i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Ståle Leistad, prosjektleder i Optiman og Ingvar Gladsø, konstituert utbyggingssjef i Trondheim kommune. 

 
På forsiden nå