350 millioner i underskudd for St. Olav

Prognosen for årets resultat for St. Olavs hospital er et underskudd på 350 millioner kroner.

Saken oppdateres.

Summen omfatter overgangskostnadene i forbindelse med byggingen av nytt sykehus.

- Styret ga direktøren fullmakt til å gjennomføre innsparingstiltak for å komme så nær budsjettbalanse som mulig i år, opplyser sykehuset i en pressemelding, etter at styret fredag ble orientert om den økonomiske situasjonen ved sykehuset.

Forhandlinger

Styret ber samtidig sykehuset starte forhandlinger med Helse Midt-Norge om revidert budsjett for 2006 og et budsjett i økonomisk balanse for 2007. I revidert statsbudsjett går regjeringen inn for å bevilge 40 millioner kroner ekstra til Helse Midt-Norge.

- Innenfor disse rammene skal vi gi best mulig tilbud til befolkningen, og for oss er dette først og fremst en faglig utfordring, sier konstituert administrerende direktør Gunnar Bovim.

Innsparingstiltakene rammer ikke øyeblikkelig hjelp eller pasienter med livstruende sykdom. Tiltakene vil heller ikke omfatte nedlegging av den geriatriske sengeposten.

Psykisk innsparing

Psykisk helsevern skal gjennomføre effektiviseringstiltak svarende til 10,7 millioner kroner.

- Det er langt fra ønskelig å gjennomføre innsparinger innen psykisk helsevern, og jeg forstår de bekymringer som kommer fram, sier Bovim.

I tillegg inndras i alt 67 senger, og 47 sjudøgnssenger endres til femdøgnssenger. 183 årsverk, fordelt på hele sykehuset, skal vekk.

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad besøkte St. Olavs hospital tidligere i uken, men kunne ikke love flere kroner til sykehuset. Imidlertid halverte hun årets innsparingskrav på 700 millioner kroner.

Skadde og livstruende skal ikke rammes av sparingen, lover St. Olavs hospital. 

Skadde og livstruende skal ikke rammes av sparingen, lover St. Olavs hospital. 

På forsiden nå