Ikke forbud mot spilleautomater

Ordfører Rita Ottervik mener regjeringen må sette i verk tiltak mot spilleautomatene i stedet.

Saken oppdateres.

- Det vil være en fordel å finne kompenserende løsninger som er landsdekkende, sa ordfører Rita Ottervik under tirsdagens formannskapsmøte.

Aftenposten skrev tirsdag at 120 kommuner - deriblant Tromsø og Drammen - ønsker å bli kvitt automatene. De søker nå råd hos Lyngen kommune som allerede har greid det. Kristelig Folkepartis Odd Anders With spurte ordføreren om det ville være aktuelt å arbeide for at også Trondheim ble en automatfri sone.

- Må rydde opp

Ordføreren var enig i at man må «rydde opp» i automatene, men pekte samtidig på at mange frivillige organisasjoner får store inntekter fra dem. Hun mente derfor at nasjonale løsninger må på plass for å kompensere organisasjonene, samtidig som man setter i verk samordnede tiltak mot spilleavhengighet. Ottervik la seg dermed på linjen til Kommunenes Sentralforbund som har utfordret regjeringen på dette området.

Ifølge kommunaldirektør Tor Åm kan Trondheim kommune allerede bidra med kunnskap, informasjonsspredning og hjelpetiltak for spilleavhengige, men Ottervik ville se konsekvensene av de nasjonale tiltakene før grep utover dette ble aktuelt.

Ifølge VG vil kulturminister Trond Giske ha spilleautomatene nattestengt mellom midnatt og klokken 07.

- Ikke stort problem

Helsemyndighetene regner med at omtrent 70.000 personer er spilleavhengige, og de fleste partiene i formannskapet var enige i at dette var et stort samfunnsproblem. Unntaket var Fremskrittspartiet som mente dette ikke var noe stort problem unntatt for dem som var rammet. Kommunalråd Kristian Dahlberg Hauge mente problemstillingen berørte grunnleggende prinsipper.

- Noe av det viktigste i samfunnet er friheten til å gjøre feil, sa han, og mente det var opp til den enkelte å stå til ansvar for disse feilene. Dahlberg Hauge mente derfor at et forbud mot automater var en helt feil fremgangsmåte.

Høyres Nina Wikan understreket at hun også var mot forbud, og at forebyggende tiltak og behandling var en mye bedre vei å gå.

På forsiden nå