Ravnkloa kan få gangbru

60 millioner kroner kan gi nytt liv til historisk område.

Ny gangbru over kanalen vil ha en lengde på omlag 100 meter. Illustrasjon: Trondheim kommune 

Saken oppdateres.

Rådmannen i Trondheim går inn for å oppgradere Ravnkloa, for å gjøre området mer attraktivt.

Området fikk en omfattende opprusting før byjubileet i 1997, men kommunen mener Ravnkloa fremstår rotete og er preget av mye trafikk.

Enkle tiltak

I første omgang foreslår byplankontoret å etablere en ny sittetrapp mot vannet.

I tillegg mener de at bedre belysning, ny brolegging og møblering vil øke brukbarheten av Ravnkloa.

De store kostnadene vil komme med etablering av en ny tverrforbindelse over Kanalen.

Ny bro over Kanalen

På sikt planlegges det å etablere en ny gang- og sykkelbru mellom Ravnkloa og Fosenkaia.

- Brattøra blir et attraktivt område. Denne brua vil bedre tilgjengeligheten og koble Ravnkloa- og Brattøra-området tettere sammen, sier Einar Aassved Hansen, kommunaldirektør i Trondheim.

Mangler penger

Brua, som skal kunne åpnes og lukkes, er kostnadsberegnet til 42 millioner kroner.

- Det er ikke satt av midler i budsjettet, verken på kort eller lang sikt til dette, sier Aassved.

Kommunen håper å få private med på et spleiselag for å finansiere brua. Dette ble gjort med hell da Sjøgangen, den nye tverrforbindelsen fra Jernbanen til Brattøra ble bygd. Denne snarveien ble åpnet i høst.

Ny trapp med mulighet til å sitte ved vannet, uteservering og ny gangbru. Illustrasjon: Trondheim kommune 

Ny trapp med mulighet til å sitte ved vannet, uteservering og ny gangbru. Illustrasjon: Trondheim kommune 

Ravnkloa er et historisk område i Trondheim sentrum. 

Ravnkloa er et historisk område i Trondheim sentrum. 

På forsiden nå