Statskirken kupper katolikker

Nesten tusen katolikker i Trøndelag er kuppet av statskirken.

Saken oppdateres.

Georg Müller i Trondheim stift er rystet over kirkeminister Trond Giskes fremgangsmåte.

- Det viser seg at 921 av våre medlemmer er ført opp i statskirkens medlemslister. Det vil si at nesten en tredjepart av 3300 katolikker i Midt-Norge feilaktig er registrert som medlemmer av Den norske kirke. Vi er rystet over hvordan storsamfunnet under kirkeminister Trond Giskes føring velger å behandle oss som religiøs minoritet, sier biskop Müller.

Graverende feil

Det besynderlige er at slike graverende feil er oppstått i forbindelse med at Kirkedepartementet har forsøkt å rydde opp i ulike trossamfunns medlemslister for å luke ut doble medlemskap. Det har skjedd ved at Brønnøysundregistrene har kontrollert tros- og livssynssamfunnenes lister mot hverandre. I denne prosessen er det blitt tydelig at mange katolikker av uforklarlige grunner står oppført som medlemmer av statskirken.

- Stikkprøver viser at det dreier seg om katolikker som aldri har hatt befatning med statskirken. Hvordan disse personene er blitt registrert som medlemmer av Den norske kirke, er et stort mysterium, fremholder Müller.

Han fastslår at også personer som nylig er utmeldt av statskirken for å gå inn i Den katolske kirke, fortsatt figurerer i Den norske kirkes register.

I Oslo er også den katolske biskopen Bernt Eidsvig blitt statskirkemedlem!

Krenkende

- En slik fremgangsmåte er krenkende både mot enkeltpersoner og mot oss som minoritetssamfunn, sier biskopen.

Fylkesmennene skal sende brev til alle dobbeltregistrerte med spørsmål om de fortsatt ønsker å stå registrert i Den norske kirke. I så fall må de svare bekreftende på dette.

Den katolske kirke vurderer et slikt opplegg som uheldig. I en uttalelse om saken heter det at Den katolske kirke i Norge i all hovedsak er en innvandrerkirke. Å få et en slik henvendelse fra staten kan bety både språklige og kulturelle utfordringer.

«Hvor mange av våre utenlandsktalende medlemmer vil for eksempel forstå ordet «ymist» i «Lov om trudomssamfunn og ymist anna» som føler som vedlegg til brevet?»

I uttalelsen fra Oslo Katolske Bispedømme oppfordres derfor katolikker til ikke å besvare brev fra fylkesmannen.

Lovendring

I et brev til Sivilombudsmannen fra generalvikar Torbjørn Olsen i Trondheim stift pekes det også på at Kirkedepartementet på egen hånd har valgt å endre loven om trossamfunn.

I loven heter det at ingen kan samtidig være medlem av både Den norske kirke og et annet trossamfunn. Men i et brev fra Kirkedepartementet til Den katolske kirke i Trondheim står det at det er «mulig å være medlem både av Den norske kirke og av ett eller flere tros- eller livssynssamfunn, såfremt samfunnene ikke mottar tilskudd for dem det gjelder.»

Her skiller departementet altså mellom støtteberettigede og ikke-støtteberettigede medlemmer, noe som er helt fremmed for loven om trossamfunn, påpeker Olsen i brevet til Sivilombudsmannen.

 
På forsiden nå