NTNU-studenter i Teknafinalen

- Vi vant ikke, men ble hørt. Det var utrolig gøy og inspirerende at vi som realfagslærere tok oss til finalen, sier Anne Cathrine Strande Straube og Elida Arstad Skøien.

Anne Cathrine Strande Straube tar mastergrad i bevaringsbiologi/økologi, og idéer herfra tok henne og Elida Skøien til Teknafinalen i under Zerokonferansen.  

Saken oppdateres.

De to finalistene Anne Cathrine Strande Straube og Elida Arstad Skøien går begge på Lektorutdanning med mastergrad i realfag (LUR) ved NTNU, på hhv 5. og 4. året.

Som kommende realfagslærere og realister har de fokus på kunnskapsutveksilng, og at økt naturkunnskap fører til handlinger og mer klimavennlige handlinger.

- Vi tror nøkkelen til endring av våre holdninger for å bevare naturen er mer kunnskap. Det er viktig at alle mennesker forstår viktigheten av det biologiske mangfoldet og hvordan de ulike artene gjensidig påvirker hverandre i kompliserte økosystemer. Den største utfordringen vår generasjon står ovenfor er å forvalte og bevare naturen på en bærekraftig måte. Vi må utvikle kunnskap til å forvalte og bevare naturen på en slik måte at våre etterkommere kan få samme glede og nytte av den som vår generasjon har hatt, sier Strande Straube.

Gode formidlere er nøkkelen

Det trengs gode formidlere, realfagslærere som motiverer og kan faget sitt, mener Strande Straube.

I neste semester skal hun delta i et kunnskapsprosjekt i Tanzania, som leder til en master.

- Jeg skal undervise i en landsby som ligger ved Serengeti. Her skal jeg formidle hvorfor det er så viktig å bevare artsmangfoldet, og gi økt kunnskap om hva som skjer dersom en art dør ut. Det får konsekvenser, fordi alt henger sammen.

Det var nettopp dette engasjementet som tok realfagsstudentene til finalen i Tekna under Zerakonferansen, der de hadde følgende budskap; 

- Dersom en art dør ut får det konsekvenser for andre arter, for oss mennesker og framtidige generasjoner. Vi mennesker har en tendens til å ikke reagere før det ikke fins mer kylling i butikken, før alt drikkevann er forurenset – eller før all nødvendig medisin er oppbrukt.  Som fremtidig realfagslektor ønsker vi å utvikle et mer nyansert syn på hvordan vi forvalter vår jord og være med på å ta vare på det biologiske mangfoldet slik at våre fremtidige generasjoner får mulighet til ha glede av en intakt natur. Løsningen, er mer kunnskap.

Vant ikke, men ble hørt

Det var utrolig inspirende og være på klimakonferansen, og ikke minst bli valgt ut av Tekna til å bli med.

Vi vant ikke, men ble hørt! Tekna ønsker også enda mer fokus på realfagslærere og deres viktig jobb - og vi syntes det var utrolig gøy å få være med og og si vårt bidrag som de engasjerte og kommende realfagsformidlerne vi ønsker å bli. Med mer kunnskap tror vi at flere mennesker, og særlig barn og unge i Norge og andre land vil bli mer bevisst og få et ønske om å ville bidra og være mer klimavennlige.

Håvard Tjora syntes også at realfagslærere bør det satses enda mer på, vi fikk mulighet til å prate med han for han var konfransier under bidragene våre! Det er jo vi, realfagslærer, som skal utdanne den kommende genrasjon til  handle mer klimavennlig og motivere innen realfag.

Men de som vant, veldig velfortjent, hadde fokus på skole og ungdom de også, så det syntes vi er utrolig positivt!!

Dommere i finalen var Gunhild Stordalen, Jens Ultveit-Moe, Ivar Kristensen, Lene Mostue og Innovasjon Norge.

Anne Cathrine Strande Straube ogElida Skøien, sammen med konferansier Håkon Tjora under Teknafinalen på Zerokonferansen.  

Anne Cathrine Strande Straube ogElida Skøien, sammen med konferansier Håkon Tjora under Teknafinalen på Zerokonferansen.  

På forsiden nå