Spania-kamp vil få konsekvenser

- Det å satse internasjonalt i en alder av ti år langt over streken av hva som er akseptabelt, sier Idrettspresident Karl Arne Johannessen, som varsler sanksjoner hvis Stine (10) bokser i Spania.

Saken oppdateres.

– Barneidrettsbestemmelsene må følges. Ellers kan man ikke være medlem av norsk idrett, sier Karl Arne Johannessen til Adresseavisen.

I onsdagens avis kom det fram at ti år gamle Stine Jansen Eggan fra bokseklubben Trym i høst setter seg på flyet til Spania, for å bokse en oppvisningskamp mot Spanias beste tiårige jente. Dette har rystet presidenten.

– Konkret hva vi vil gjøre dersom klubben og familien gjennomfører denne planen, vet jeg ikke per i dag. Til det er saken for unik. Men at vi ikke kan sitte og se på at dette bare skjer, er helt sikkert, sier han videre.

Snevert grunnlag

Roar Eggan, tidligere bokser og far til Stine, framstilte høstens kamp som en stor opplevelse for datteren, og på lik linje med å delta i en fotballturnering i Sverige. Dette har Johannessen vanskelig for å se.

– Det å bokse oppvisning mot Spanias beste jevnaldrende, kan ikke sammenlignes med noe annet innen barneidretten. Jenter i tiårsalderen har uansett så mange opplevelser gjennom det å være aktiv, at å se på dette som nyttig erfaring og en stor opplevelse også blir et altfor snevert argument å komme med, mener han.

– Allsidighet viktig

Tidligere denne måneden har professor Hermundur Sigurdsson ved NTNU også gått hardt ut mot barneidrettsbestemmelsene. Han ønsker dem nedlagt. Et av Sigurdssons viktigste argumenter omhandler Nord-Trøndelag idrettskrets´ vedtak om å la barn under 12 år kun spille fotball i seks måneder av året.

Johannessen innrømmer at ikke alle bestemmelsene er like gode.

– Jeg er ikke uenig i at enkelte av vedtektene bør revideres. Men én av årsakene til at vi har vært såpass bastante, er for å vaksinere barneidretten fra foreldre som ikke forstår nytten ved det å favne vidt, og drive allsidig, sier han.

Allsidig er også Stine Jansen Eggan. Hun trener alpint, friidrett og skøyter i tillegg til boksingen. Johannessen mener imidlertid at begivenheten i Spania overskygger dette.

– Uansett hva som drives ellers, er det å satse internasjonalt i en alder av ti år langt over streken av hva som er akseptabelt, sier idrettspresidenten.

 
På forsiden nå