Lanserer verdens lengste flytebru over fjorden

Dette er fullt ut teknisk mulig, mener Rambøll. Kompetansebedriften har planene klare for en 6,7 kilometer lang flyte- og skråstagbru over fjorden.

Saken oppdateres.


Om brua blir realisert, vil trafikantene kunne krysse Trondheimsfjorden mellom Flakk og Rørvik på litt over fem minutter.

–  Noen vil sikkert kalle det et luftslott, men vi har fullt tro på at dette kan bli realisert. Vi skal være de første over brua om det så blir med gåstol, sier prosjektleder Olbert Aasan og prosjektmedarbeider Torbjørn Dahle i Rissa utvikling.

Det var to privatpersoner som kom med bruideen i 2006, men først de siste to årene har prosjektet for alvor tatt form. Kompetansebedriften Rambøll har blant annet studert samfunnsnytten og sett på tekniske utredninger. Brua skal etter dagens plan starte i Flakkbukta, vest for ferjeleiet på Flakk.

Undersøkte undervannsfjell

– Vi fikk i fjor sommer undersøkt et undervannsfjell 1050 meter fra land. Det er cirka 53 meter dypt der, og grunnforholdene skal være stabile. Planen er å bygge en skråstagbru med et hovedspenn på 700 meter fra Flakkgalten og ut dit. Begge brutårnene vil stå på fjell; det ene brutårnet på Flakkgalten og det andre på 53 meters dyp lenger ute. Det finnes i dag 11 skråstagbruer i verden med lengre bruspenn, forteller sivilingeniør i Rambøll, Terje Norddal.

Hovedspennet på skråstagbrua ved Flakk skal etter planen bli 90 meter høyt. Det skal ifølge prosjektledelsen være tilstrekkelig for at de største cruiseskipene kan passere under.

Drømmer om ny drabantby

Ifølge Rambøll er en sideforankret flytebru den mest realistiske løsningen for å krysse de resterende 5,3 kilometerne over til Fosen. Verdens lengste flytebru er i dag 2,5 kilometer lange Hood canal bridge i Washington i USA, mens Nordhordalandsbrua er den lengste i Norge.

– Vegvesenet har i E-39-analysen konkludert med at det er mulig å bygge en 4,5 kilometer lang flytebru over Sognefjorden, men de fysiske forholdene er mer gunstige her, sier Norddal.

Rambøll mener brua vil medføre 30 minutters spart reisetid, nyskapt trafikk og sparte ferjekostnader.

–I tillegg vil Fosen bli enda tettere knyttet til trondheimsregionen. Dette vil skape befolkningsvekst, realøkonomisk vekst og økt verdiskapning på både på Fosen og i Trondheim. En potensiell konsekvens av ny bru kan være å etablere et samfunn bestående av mellom 10000–15000 innbyggere på Stadsbygd. Avstanden blir sammenlignbar med Klæbu, Melhus og Malvik, påpeker han og arkitekt Neil Alperstein.

–Bruåpning om ti år

Rambøll påpeker at det er for tidlig å være konkrete på hva brua vil koste, men anslår en prislapp på 11,4 milliarder kroner. Tidligere banksjef og prosjektleder Olbert Aasan mener en nedbetalingstid på 40 år kan være realistisk.

– Vi har foretatt noen enkle utregninger. De viser at vi kan betale ned 9,5 milliarder kroner i løpet av 40 år med en rentesats på 2,5 prosent. Dette forutsetter en trafikkvekst på cirka 40 prosent, forklarer han.

Aasan tror det kan være realistisk å få med prosjektet i Nasjonal transportplan tidligst i 2017. Han har imidlertid en drøm om at brubyggingen kan bli finansiert av Det norske oljefondet.

– De investerer kun i utlandet blant annet på grunn av frykten for å skape økt inflasjon i Norge. I dette prosjektet vil cirka 80 prosent av kostnadene dreie seg om kjøp og produksjon i utlandet. Dermed reduseres inflasjonsrisikoen. Jeg håper oljefondet kan bidra til verdiskaping også i Norge, og at brua kan bli et pilotprosjekt. Om alt går som smurt åpner vi brua 22.02.22, avslutter Aasan litt spøkefullt.

 
 
På forsiden nå