Fjerner sjøflyene

Formannskapet har bestemt at Trondheim flyklubb sine sjøfly skal bort fra Jonsvatnet.

Saken oppdateres.

Etter at årets flysesong er over, må klubben avvikle driften sin ved Jonsvatnet og finne et annet sted for sjøflyene.

Ifølge flyklubbens formann, Arne Sæterhaug, kan det bli vanskelig. Klubben har søkt flere kommuner om å få flytte sjøflyvirksomheten dit, men med negativt resultat. Flyklubben er redd sjøflyvirksomheten nå må legges ned.

Svein Otto Nilsen (Demokratene) ville derfor opprettholde sjøflyhavna frem til 2010, for å gi klubben bedre tid til å finne et alternativt sted. Men resten av formannskapet mente at det nå fikk være nok, siden bystyret alt i 1999 sa klart fra om at flyklubben ikke ville få dispensasjon til å drive videre på Jonsvatnet etter 2003.

Arne Sæterhaug mener at formannskapet ikke uten videre kan fatte et slikt vedtak, siden flyklubben har fått ny konsesjon fra Luftfartstilsynet til å drive sjøflyplassen på Jonsvatnet. Tilsynet sier blant annet at sjøflyene har liten innvirkning på vannkvaliteten i Jonsvatnet, som er Trondheims drikkevannskilde. De mener også at klubben driver samfunnsnyttig virksomhet.

På forsiden nå