Tre av fire dør

Tre av fire barn som får påvist hjertefeil før fødselen, lever ikke til sin andre fødselsdag.

Saken oppdateres.

- Drøyt fire av ti lever ved fødselen, mens bare 27 prosent er i live ved to års alder, forteller universitetslektor og jordmor ved Nasjonalt senter for fostermedisin (NSFM), Eva Tegnander.

I morgen disputerer hun for doktorgraden som handler om hjertefeil hos fostre, og er basert på informasjon fra hele 42 000 svangerskap.

Tegnander er selv overrasket over det høye tallet:

- Det viser at hjertefeil hos fostre er langt mer alvorlig enn tidligere antatt, sier hun.

Unik undersøkelse

Tidligere undersøkelser om overlevelsesmuligheten ved medfødt hjertefeil er basert på data fra nyfødte:

- De har allerede overlevd svangerskapet og de første kritiske levedagene, noe som viser at de i utgangspunktet har god overlevelsesevne, sier Tegnander.

Blant de som får oppdaget hjertefeil etter fødselen er hele 98 prosent levende født og 81 prosent lever fortsatt etter to år. Det betyr at de som oppdages før fødselen er alvorligere enn de som oppdages etter fødselen.

Internasjonale studier viser at prognosen for å overleve øker dersom en hjertefeil oppdages tidlig i svangerskapet.

- Vi må lære mer om hvilke fostre vi kan hjelpe og hvilke tilstander det ikke finnes redning for, og vi jobber med å finne ut hva som må gjøres for å kunne oppdage ennå flere, slik at vi kan bedre prognosen for overlevelse, sier Tegnander.

Nyttig kunnskap

I motsetning til tidligere undersøkelser, også internasjonale, er Tegnanders studie basert på et uselektert materiale og gir dermed et realistisk bilde av virkeligheten.

- Basert på dette materialet vil vi kunne gi det gravide paret riktigere informasjon om hva som er prognosen for et foster som har påvist en bestemt hjertefeil, sier hun.

Ved NSFM har de siden oppstarten i 1985 samlet materiale og evaluert resultater. På 20 år har de forbedret oppdagelsesandelen av alvorlige hjertefeil fra 18 til 57 prosent.

- Fordi det ikke er foretatt tilsvarende registreringer ellers i Norge vet vi ikke hva som er snittet her, men internasjonalt er dette gode tall, sier Tegnander.

Les i Adresseavisen fredag: Den dramatiske historien om tvillingene Malin og Julie (15 mndr), som begge ble født med hjertefeil, men trosset den dystre statistikken.

 
        
            (Foto: KIM NYGÅRD)

  Foto: KIM NYGÅRD

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå