Ti år siden storbrannen i Midtbyen:

Slik var Nordre-brannen minutt for minutt

Brannvesen og politi offenliggjorde sine interne logger etter brannen 7. desember i 2002.

7.desember 2002 brant et helt kvartal ned i Nordre gate.

Saken oppdateres.

Et helt kvartal i Nordre gate i Midtbyen i Trondheim ble slukt av flammene som spredde seg i formidabel fart om formiddagen lørdag 7. desember i 2002.

Ingen mennesker mistet livet, og ingen ble alvorlig skadd. Det var hovedsakelig næringsliv som holdt til i den gamle trebygningen.

Dette er politiets interne logg som viser hva som skjedde minutt for minutt denne skjebnesvangre dagen:

10.46: Melding om brann på kjøkkenet til Ricks og News i Nordre gate. Brannvesenet på veg.

10.51: Brann på stedet. Røyken går over taket.

10.53: Ambulanse på veg til stedet.

10.57: De nærmeste byggene er forberedt på evakuering. Disse er firmaene Erlandsen Ur og Simon Engen foto.

11.16: Alle fra butikkene frem til Søndre gate er evakuert.

11.22: Vegsperringer er satt i området.

11.25: Fagleder brann vil stenge hele Dronningens gate.

11.32: Sperring satt: Olav Tryggvasons gate/Nordre gate - Nordre gate/Dronningens gate.

11.33: Sperrehengeren er i bruk oppe i Granåsen?

11.36: Sperrehenger blir hentet av enhet fra Heimdal og kjørt til åstedet.

11.37: Vegtrafikksentralen er varslet.

11.38: Brannen har spredd seg fra Thomas Angells gate 9 til bakgården til Frakken i Dronningens gate.

11.38: Frakken er evakuert. Posthuset er varslet og for- beredt på evakuering.

12.00: Politimester, stabssjef og etterforskningsleder varslet.

12.02: Søndre gate stengt ved Olav Tryggvasons gate.

12.08: Brannvesenet konsentrerer slokningsarbeidet mot spredning til de nærmeste byggene.

12.10: Malvik lensmannskontor varslet. Møter på politikammeret med to personer.

12.10: Melhus stiller med to personer. Melder seg for staben.

12.12: En patrulje har behov for mer personell i Søndre gate.

12.16: Brannvesenet vil ha ut Sivilforsvaret. De må ta med brannbil samt pumper. Staben informert.

12.22: Beredskapsgruppen til Sivilforsvaret er utkalt.

12.23: En politipatrulje gjennomfører en kort pressekonferanse.

12.24: Brannen sprer seg mot taket til restaurant Frakken.

12.26: Brannvesenet kaller inn alt av tilgjengelig mannskap.

12.27: Sivilforsvaret er varslet og skal melde seg for brannvesenet med personell og utstyr.

12.35: IF skadeforsikring tilbyr seg å låne bort en kommandohenger til bruk for ledelsesapparatet. Viking kontaktes når det er aktuelt å plassere ut denne

12.51 Stor varmeutvikling i Apotekerveita mot Postbygget.

12.55: En politipatrulje etablerer sperring i krysset Søndre gate/Dronningens gate i forbindelse med åpning av vannkum.

12.56: Mat og drikke bestilt til mannskaper.

13.04: Ifølge en politipatrulje er posthuset det eneste bygget i kvartalet som ikke er påvirket av varmen.

13.10: En politipatrulje kjører ut sperrebånd og drikke.

13.15: Team Trafikk varslet om at Olav Tryggvasons gate og Fjordgata blir stengt på grunn av vannslanger som legges ut.

13.20: Flere patruljer innkalt for å bistå med sperring av Olav Tryggvasons gate og Fjordgata.

13.27: Tre brannmenn er behandlet for røykskader, en er kjørt til St. Olavs Hospital for behandling.

13.31: På grunn av sperringene vil Team Trafikk kjøre opp Søndre gate.

13.34: Sivilforsvaret varsler at de vil ankomme stedet cirka klokka 14.

13.35: Radio 1 blir varslet om at sentrum blir avsperret. Melding sendt ut på radio.

13.36: Trondheim kommune har iverksatt kriseberedskapen. Vaktsjef orientert.

13.37: Trondheim kommune orientert og kommunen tar ansvar for de som blir husløse fram til mandag.

13.41: Kriminalvakta har iverksatt etterforskning, og vaktleder meddeler at melder og kokken på News er på vei til politikammeret for avhør.

13.41: Behov for personell på grunn av slanger som skal legges til kanalen. Fjordgata og Olav Tryggvasons gate vil da bli sperret.

13.42: Mannskaper fra sikkerhetstjenesten kjører ut for å bistå med sperringer.

13.55: Sivilforsvaret har ankommet stedet og starter arbeidet med å legge slanger fra kanalen.

14.13: Team Trafikk har problemer med å komme fram med bussene. Ber om tilbakemelding når dette kan løses.

14.23: Lyskrysset Olav Tryggvasons gate og Munkegata blir satt ut av funksjon. Politiet dirigerer manuelt.

14.25: Seks hotellrom er booket av Trondheim kommune hvis det er behov.

16.47: Fjordgata, Dronningens gate, Søndre gate, Olav Tryggvasons gate og Thomas Angells gate er delvis stengt.

16.48: Busselskapene er varslet om at Fjordgata er åpnet for kollektivtrafikk

16.49: Brannvesenet melder at en brannmann fra Malvik er skadet og kjørt til St. Olavs Hospital. En vegg har rast over brannmannen. Lettere skader.

16.54: Område skal sperres med «franske gjerder».

17.30: Brannmester Gunnar Markussen sier til Adresseavisen at de har rimelig bra kontroll. Et lite usikkerhetsmoment fortsatt er brannen på taket til Handelsstandens Hus.

Ca. 24.00: Brannen er bortmot slukket, men etterslukking fortsetter.

Ca. 20.00 søndag: Fotsatt etterslukking, antas å fortsette utover mandagen.

Brannvakta ved Trondheim brannvesen offentliggjorde også sine logger:

Kl. 10.45: Trond Reitan på 110-vakta får den første meldingen om brannen. Han er den eneste på vakta på dette tidspunktet. Utrykning fra brannstasjonen i Søndre gate og Brannstasjon Øst.

Kl. 10.46: Den første bilen fra brannstasjonen i sentrum er fremme ved News.

Kl. 10.48: Brannstasjonen på Byneset alarmeres. Brannfolkene må kjøre til brannstasjonen før de kan rykke ut.

Kl. 10.50: (Trolig noe før). Røykdykkere er inne i den brennende bygningen.

Kl. 10.51: Utrykning fra brannstasjonen på Flatåsen.

Kl. 11.29: Full alarm hos brannvesenet i Malvik.

Kl. 11.38: Brannen har spredt seg fra News ved Thomas Angells gate og helt til Handelsstandens Hus ved Dronningens gate.

Kl. 11.48: Vannverket varsles.

Kl. 11.55: Melding om brann i Selsbakk fabrikker.

Kl. 11.55: Malvik brannvesen omdirigeres til Selsbakk.

Kl. 12.02: Full alarm hos brannvesenet i Klæbu. De drar også til Selsbakk.

Kl. 13.30: Malvik kommer til brannen på Nordre gate.

Kl. 13.55. Klæbu kommer til brannen på Nordre gate.

Kl. 13.55: Sivilforsvaret kommer for å bistå med slokkingen.


Brannen spredde seg raskt gjennom loftene på bygningen.  

Brannen spredde seg raskt gjennom loftene på bygningen.  

Folk var midt i juleshoppingen da brannen brøt ut.  

Folk var midt i juleshoppingen da brannen brøt ut.  

På forsiden nå