- Mer vold med utlendinger i fengselet

Fengselsleder Egil-Ivar Gabrielsen forteller at hverdagen er blitt tøffere for de ansatte ved Trondheim fengsel.

Fengselsleder Egil-Ivar Gabrielsen mener at det økende antall utlendinger i norske fengsler fører til en tøffere hverdag for de ansatte. 

Saken oppdateres.

Hovedårsaken til dette er ifølge fengselslederen det stadig økende antall utlendinger blant de innsatte ved fengselet. Spesielt stort er problemet i de lukkede avdelingene.

LES OGSÅ: - Mange går igjennom tunge stunder

LES OGSÅ: Bli med på omvisning i Trondheim fengsel

- Domstolene har i dag flere muligheter når det kommer til ulike straffereaksjoner, og det fører til at de vi får inn til de lukkede anstaltene blir mer og mer utfordrende. Tidligere hadde man også innsatte som satt var her for alvorlige forhold, men man hadde også mange som hadde tre, fire fem måneder for mindre alvorlige forhold som var et balanserende element i fengselet. Det elementet er i ferd med å forsvinne, sier Gabrielsen, og illustrerer utfordringene på denne måten:

- Gjennomsnittsdommene for nordmennene er tre år. For utlendinger er det åtte år. Vi har til enhver tid cirka en tredjedel utlendinger som sitter på lange dommer, og dette gir utslag i en tøffere hverdag for dem som jobber på avdelingene. Det er mer og mer hendelser på avdelingene i form av aggresjon og vold. Vi vet lite om bakgrunnen til utlendingene, i forhold til helse, psykiatri, helse og nettverk i forhold til det vi vet om nordmennene. Hverdagen er tøff, og tendensen er at den blir tøffere og tøffere, sier fengselslederen.

Ønsker bedre ressurser

- På hvilken måte er det blitt tøffere for fengselsbetjentene?

- Først og fremst er det økte tilfeller av aggresjon av en art som gjør at en betjent må gripe inn. At de går løs på inventar, for eksempel. Det skjer at de går etter betjenter også, men ikke veldig ofte, sier Gabrielsen.

- Føler du at dere klarer å håndtere denne utviklingen på en god nok måte?

- Det er et ressursspørsmål, men vi føler at vi klarer å håndtere det på en god og forsvarlig måte. Men som alle andre offentlige etater så skulle vi ha ønsket oss bedre ressurser, sier fengselslederen.

LES OGSÅ: - Trondheim fengsel er en lekestue

LES OGSÅ: - Denne gangen skal jeg klare det

Han får støtte fra avdelingsdirektør Andreas Skulberg i Justisdepartementet.

- Det at det er så mange utenlandske innsatte gjør dette til en større utfordring, sier Skulberg.

Ressurser, og da opplevelsen av at det som tilføres Kriminalomsorgen er for lite, er noe som går igjen som et tema hele tiden. 2013-budsjettet er intet unntak.

Kan bli redusert tilbud

- Det er ingen hemmelighet at vi må holde en del stillinger ubesatte, det har vi gjort i 2012 og det må vi gjøre i år. Budsjettrammene er stramme, sier Gabrielsen.

Rammene er såpass knappe at han ennå ikke kan si noe om hvilke utslag dette vil gi i løpet av året. men han kan ikke utelukke at tilbudet til de innsatte blir redusert.

- Det gjenstår å se om vi greier å drive fengselet neste år uten at det blir redusert aktivitet for de innsatte. Stramme budsjettrammer ender til syvende og sist med at det går ut over aktivitetene til de innsatte. Vi har ikke bare et hensyn til samfunnssikkerhet, men også sikkerheten for de ansatte å ta vare på. Hvis vi blir for lite folk på vakt så går det ut over fellesskapet og aktiviteten for de innsatte, sier Gabrielsen.

- Det i seg selv er det også et sikkerhetsaspekt ved. Jo mer aktivitet jo roligere er hverdagen, forklarer fengselslederen.

Han ønsker allikevel ikke å svartmale situasjonen de knappe rammene fører til.

- I kriminalomsorgen må vi bli flinkere til å tenke nytt, og gjøre ting litt annerledes. Kanskje kan vi få mer ut av de midlene vi får tildelt? Vi har også en god dialog med representanter fra de innsatte og de ansatte rundt dette. Så får vi se i forhold til sykefravær og så videre og se hvordan vi ligger an underveis, sier fengselsleder Egil-Ivar Gabrielsen.

På forsiden nå