Her er 8. mars-parolene

Disse fanene vil sees på kvinnedagen i Trondheim.

Slik så det ut på torget i Trondheim 8. mars i fjor. 

Saken oppdateres.

I forbindelse med markeringen av den internasjonale kvinnedagen, 8. mars, vil det tradisjonen tro arrangeres demonstrasjonstog og appeller på torget i Trondheim. Arrangementet starter klokken 17.00.

- Alle tenkelige organisasjoner, fagforeninger og institusjoner blir invitert til å delta i 8. mars-arbeidet. Det samles inn forslag til paroler, og på et allmøte stemmes det over hvilke paroler som skal brukes, forklarer leder i Fellesorganisasjonen Sør-Trøndelag, Heidi Ingeborg Klokkervold til adressa.no.

Dette er parolene for 8. mars 2013. Tema er kvinnefrigjøring i alle land.

  • 100 års tålmodighet er nok. Likelønn nå!
  • Lovfest retten til heltid!
  • Nei til kvinnefiendtlig Casinopensjon!
  • Lovforbud mot strippebar
  • "Nei er nei" Endring i voldtektsloven nå!
  • Boikott Israel
  • La asylbarna bli i Norge
  • Ingen mennesker er ulovlig
  • Felles kvinnekamp mot omskjæring og tvangsekteskap
  • Kvinnesolidaritet = respekt for innvandrerkvinner

Reagerer på Israel-parole

Flere har reagert på at parolen «Boikott Israel» også i år er med i demonstrasjonstoget.

- Jeg har fått et par mail om dette, og har forståelse for at noen føler en tilhørighet med Israel. Vi har blant annet medlemmer av fagbevegelsen som samler inn penger til det israelske folket, men dette er ikke et angrep mot jødene eller folket, men mot staten Israel og politikken de fører mot palestinerne, sier Klokkervold.

Hun understreker at avgjørelsen med å velge denne parolen har både fagbevegelsen og kvinnebevegelsen sluttet seg til.

- Palestinske kvinner trakasseres

Hun forteller at det over mange år har vært et spesielt engasjement i Trondheim knyttet til palestinerne i Israel. Og at det er grunnen til at ingen andre land er nevnt i parolene.

- «Boikott Israel» er med fordi den internasjonale kvinnedagen handler om solidaritet med kvinner i alle land. Palestinske kvinner blir utsatt for trakassering og alvorlige overgrep hver dag. Trondheim har sterke vennskapsbånd med det palestinske folket som i over seksti år har levd som annenrangs borgere i sitt eget land.

Talere:

Maria Amelie; født i Russland, er en forfatter og journalist som ble kjent i Norge som forfatter av boka «Ulovlig norsk».

Tove Marie Paasche; regionleder i Amnesty Midt- Norge og presenterer aksjonen: VOLDTEKT: NEI ER NEI! En voldtekt er en voldtekt - uavhengig av om overgriperen bruker vold eller ikke.

Paula Løvås; nestleder i RU Trondheim. MOT retusjering i reklame.

Kjell Erik Øie; (Ap) Statssekretær og utdannet sykepleier. Han har hatt en rekke stillinger innen helsesektoren og verv i sykepleierforbundet.

Kari Melby; prorektor for forskning ved NTNU. Melby ledet den første komiteen for ”Kvinner i forskning”.

Skal du gå i tog i dag?
Du må velge et alternativ
På forsiden nå