Dette var adressa.nos aprilspøk i 2013. Lot du deg lure?

AtB innfører sitteplassgaranti

Som det første busselskapet i landet, lanserer AtB i Trondheim fra i morgen et tilbud om sitteplassgaranti på bussen.

Sitteplassgaranti. Med det nye reisekortet «Sitt Pluss» garanterer markedssjef Grethe Opsal i AtB sitteplass i bakerste del av bussen. 

Saken oppdateres.

Mot en ekstra betaling vil passasjerer som ønsker et slikt tilbud være garantert å få sitte på bussen uansett rute, ukedag og tid på døgnet.

AtB lanserer tilbudet etter at en kampanje for å få yngre busspassasjerer til å reise seg for eldre passasjerer er blitt en gedigen fiasko.

- Vi har de siste årene mottatt stadig flere klager fra passasjerer som må stå på bussen fordi alle sitteplassene er opptatt. Den kraftige økningen i passasjertallet gjør at dette er et voksende problem. Vi er fullt klar over utviklingen og har stor forståelse for hvor slitsomt det kan være å ikke få sette seg ned i det hele tatt under bussturen. Dette gjelder i særlig grad passasjerer som har lang reiserute til og fra jobben og spesielt eldre busspassasjerer, sier markedssjef Grethe Opsal, som innrømmer at  AtBs «Reis deg»-kampanje med reklameplakater på bussene har slått fullstendig feil.

- Vi har innsett at kampanjen har liten eller ingen virkning og vil derfor innføre noe helt nytt, sier Grethe Opsal.

Reisekortet «Sitt Pluss»

Det «helt nye» er reisekortet «Sitt Pluss» som mot en ekstra avgift på 1,70  kroner pr. reise sammenlignet med dagens kortpris, garanterer passasjeren sitteplass døgnet rundt uansett rute.

Dette er normalpris.

- For å skape blæst om det nye tilbudet betaler de 500 første som bestiller kortet hos oss ingen ekstra avgift. De får med andre ord sitteplassgaranti helt gratis i ett år framover.

I motsetning til flyselskapene, som pleier å plassere passasjerer med ekstra tilbud fremst i kabinen, får «Sitt Pluss»-passasjerer reservert bakerste del av bussen.

- Det vil gjøre disse setene lett tilgjengelige ved påstigning fra midtdøren, forklarer Grethe Opsal, som opplyser at alle «Sitt Pluss»-passasjerer senere i år vil få tilbud om å reservere ett fast sete.

 - Forutsetningen er at de reiser en bestemt strekning til et bestemt tidspunkt.  I samarbeid med IT-selskapet Fara AS i Trondheim arbeider vi med et helt unikt system for setebestilling som gjør at dette vil være teknisk mulig. Hvem vet, kanskje neste trinn blir å tilby «Sitt Pluss»-passasjerene gratis kaffe om bord?  smiler en fornøyd markedssjef.

Sniking utløser alarm

For å kontrollere at det ikke skjer sniking av passasjerer uten det spesielle plusskortet, vil det bli montert egne kortlesere på sidestolpene ved inngangen til bakerste del av bussen.  Fara AS  har utviklet en egen elektronisk kontrollordning som gjør at passasjerer uten plusskort som går inn i «Sitt Pluss»-sonen automatisk vil utløse en alarm.

- Dersom samme passasjer utløse en alarm to ganger, vil vedkommende bli belastet med et eget snikegebyr på 500 kroner på sin reisekonto, forteller Grethe Opsal.

- Hva med kortløse passasjerer som prøver å snike?

- Alarmen blir også utløst for passasjerer uten kort. Alarmen er såpass kraftig at vi regner med det vil være pinlig for vedkommende som utløser den. I tillegg vil våre faste kontrollører slå ekstra hardt ned på passasjerer som setter seg i «Sitt Pluss»-sonen uten gyldig kort, sier Grethe Opsal.

AtB har beregnet at om lag 40 prosent av passasjerene vil være interessert i kortet. - Så fremt ikke alle 40 prosent reiser til samme tidspunkt, vil vi ha tilstrekkelig setekapasitet til at alle som kjøper det nye kortet vil få sitte, sier markedssjefen.

- Hvordan løser dere de tilfellene hvor det er flere «Sitt Pluss»-passasjerer enn det er ledige seter?

- I den grad det vil skje, lover vi kunden å betale tilbake hele billettprisen dersom vi innen 24 timer får en skriftlig klage med rutenummer, tidspunkt, holdeplass og nummer med kortet. Faras unike elektroniske kortsystem gjør at vi umiddelbart kan se om klagen medfører riktighet. Dersom dette skjer mer enn fem ganger på et kalenderår, gir vi 50 prosent rabatt på «Sitt Pluss»-kortet neste år, sier Grethe Opsal.

Gir bort 500 «Sitt Pluss»- kort gratis

- Målet er 20 000 solgte «Sitt Pluss»-kort innen 1. juli og 50 000 kort ved årsskiftet. Som en del av introduksjonen vil de 500 første som bestiller kortet slippe sitteplass-avgift på 1,70 kroner per tur i ett år, sier markedssjef Grethe Opsal.

Dette var adressa.nos aprilspøk i 2013. Lot du deg lure?

På forsiden nå