Vil unngå tvangsbegravelse

Formannskapet i Trondheim ber rådmannen finne en løsning på hvordan Eugene Obiora kan bli begravet i Nigeria.

Saken oppdateres.

Kommunen har ifølge gravferdsloven ikke ansvar for å besørge hjemsendelse til en annen kommune eller et annet land når noen dør. Likevel bestemte Trondheim kommune seg i dag for å bidra til at Obiora blir begravet i sitt fødeland.

Har søkt erstatningBistandsadvokat Abid Q. Raja har søkt voldsoffererstatning for Obiora. Svaret skal komme allerede i dag, og dersom dette er positivt kan midlene dekke båretransporten. Dersom det ikke blir erstatning har formannskapet bedt rådmannen sørge for dialog mellom politi, bistandsadvokat og kommunale instanser for å se hva som kan gjøres for å finne midler til hjemsending.

Selv om politikerne ikke ga noen konkret økonomisk bevilgning, betyr vedtaket i praksis at kommunen sannsynligvis vil delta i finansieringen av hjemsendelsen dersom det ikke finnes andre alternativer.

Skal fortsatt tilkalle hjelpSamtidig presiseres det at en eventuell bistand fra kommunens side ikke betyr at man tar på seg ansvar for det som skjedde forut for dødsfallet, og at ansatte i kommunen fortsatt skal tilkalle hjelp fra politiet når de oppfatter situasjonen som truende.

 
På forsiden nå