Gunnar Flikke går av

Etter eget ønske går Gunnar Flikke (59) av som sjefredaktør i Adresseavisen. Ny konstituert redaktør er klar.

Saken oppdateres.

Det ble klart på et styremøte i Adresseavisen i dag. Flikke går over i en frittgående stilling som strategisk rådgiver for styret i mediehuset.

Flikkes nestkommanderende, Arne Blix, er satt inn som konstituert redaktør mens styret leter etter ny sjefredaktør.

Naturlig tidspunkt

- Jeg synes tidspunktet er naturlig. Adresseavisen har fullført overgangen til å bli en ledende multimedial bedrift med en felles redaksjon for alle kanaler, avis, nett, radio og TV samlet under én ansvarlig redaktør, sier Gunnar Flikke.

- Vi har gjennomført en vellykket overgang til tabloidformat og Adresseavisen har rekordøkning i opplaget. Nå står mediekonsernet Adresseavisen foran en ny, spennende tid og jeg synes det er naturlig med et skifte i konsernledelsen. Jeg har ikke sans for å sitte på oppsigelse i månedsvis. Når en toppsjef varsler sin avgang, bør han slutte med det samme.

Blix konstituert redaktør

Den avgåtte sjefredaktøren peker på at han og Arne Blix (52) har arbeidet tett sammen i 15 år.

- Vi har stått for den samme redaksjonelle linje og vært sammen om å utvikle strategien for mediehuset.

Frem til han fredag overtar som konstituert sjefredaktør har Blix vært utviklingsredaktør og sjefredaktørens nestkommanderende. Fra 2001 til 2005 var han nyhetsredaktør. Blix hadde ansvar for omleggingen med å krympe avisen fra fullformat til tabloid.

Redaktør i 18 år

Flikke ble ansatt som sjefredaktør i august 1988. De første årene var han sidestilt med Kjell Einar Amdahl, men siden 1997 har han vært alene på toppen i det redaksjonelle hierarkiet i mediehuset på Heimdal.

Han forsikrer at hans avgang ikke har sammenheng med striden om Adresseavisen skal la seg fusjonere inn i det Schibsted-dominerte mediekonsernet Media Norge.

–Ledelsen i Adresseavisen har lagt frem vår vurdering for styret, der vi har holdt frem konsekvensene av å stå utenfor og konsekvensene ved å bli med i Media Norge. Nå er det opp til styret og eierne å avgjøre, sier Gunnar Flikke.

I pressemeldingen heter det:

«På styremøtet i Adresseavisen ASA i ettermiddag ble det gjort kjent at Gunnar Flikke (59), som har vært sjefredaktør i Adresseavisen i 18 år, nå ønsker å fratre. Styret har tatt hans beslutning til etterretning.

Tidspunktet framstår som naturlig; Adresseavisen har fullført overgangen til å bli en ledende multimedial bedrift hvor alle kanaler; avis, nett, radio og TV er samlet med én ansvarlig redaktør. En vellykket overgang til tabloidformat for avisen er gjennomført og Adresseavisen har nå en rekordøkning i sitt opplag. Selskapet står foran en ny, spennende tid med nye utfordringer. Gunnar Flikke er i dag en av norsk presses "grand old men", som nyter stor respekt og anseelse for sin prinsipielle og kompromissløse holdning til pressens rolle i samfunnsutviklingen. Han vil nå gå over i en frittstående stilling som strategisk rådgiver for styret.

Fra 16. november konstitueres Arne Blix (52) som ansvarlig redaktør for Adresseavisens fire kanaler. Blix har arbeidet i Adresseavisen siden 1985, og er i dag sjefredaktørens stedfortreder. Styret starter nå en prosess med å ansette ny ansvarlig redaktør.»

 
På forsiden nå