Høyesterett avviser Rosenborg-saken

Høyesteretts ankeutvalg avviser erstatningssaken fra to enker i Rosenborg-saken. Dermed er de rettslige mulighetene i Norge oppbrukt.

Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt har tidligere påvist at det er forhøyet risiko for hematologisk kreft blant dem som tok grunnkurs i organisk kjemi på Rosenborg. Nå har Høyesterett avvist erstatningssaken fra to enker i Rosenborg-saken.  

Saken oppdateres.

Erstatningssaken ble anket inn for Høyesterett etter at Borgarting lagmannsrett ikke ville gi erstatning til de to enkene, og til de mindreårige barna til den ene av dem. Oslo tingrett hadde i forveien gitt enkene medhold og rett på erstatninger på til sammen to og en halv millioner kroner, pluss at staten skulle ta saksomkostningene på en halv million. Saken ble imidlertid anket til lagmannsretten av staten.

- Ekstremt skuffet

De etterlattes advokat, Steinar Winther Christensen er svært skuffet.

– Det er ekstremt skuffende og overraskende at Høyesterett ikke vil se på saken. Jeg tenker særlig på det med forskjellsbehandling. Det er tidligere utbetalt åtte erstatninger i denne saken. Det tar seg svært dårlig ut å forskjellsbehandle på denne måten, sier Winther- Christensen.

- Mer sannsynlig

Advokaten mener at årsaksforholdene ikke er mer avklart nå enn de har vært tidligere.

-Jeg vil si at nye epidemiologiske vurderinger heller peker i retning av at det er sammenheng mellom kreftsykdom og arbeidsmiljøet. Alt peker i retning av en sammenheng. Blant de ansatte som var tilknyttet laboratoriene på Rosenborg, var det åtte ganger mer hematologisk kreft enn normalt i befolkningen.

-Forskjellsbehandling

Høyesterett behandler saker av prinsipiell betydning. Winther Christensen mener erstatningssaken har en viktig prinsipiell side som hadde fortjent en vurdering.

- Her er det forskjellsbehandling i forhold til de tidligere erstatningssakene. Jeg mener det ville vært på sin plass at Høyesterett hadde gjort en vurdering hvor mye man kan forskjellsbehandle, uten å bryte det grunnleggende prinsipp om likebehandling i forvaltningen.

- Med denne utgangen er det vel lite sannsynlig at noen andre tør å reise erstatningssak?

- Det er i alle fall ikke noe jeg ville anbefale. Nå har norsk rett satt en slags juridisk sluttstrek. Mange med meg som sitter nok igjen med en følelse av at det her finnes en sammenheng som ikke har fått juridisk gjennomslag. Dette er et trist juridisk endelig, sier advokat Steinar Winther Christensen.

Gratis advokathjelp

Den svært erfarne advokaten holder likevel døren åpen for en ekstra prøving.

- Hvis enkene ønsker det, kan jeg tenke meg å prøve saken for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Etter menneskerettighetene er det forbud mot diskriminering. Jeg undres på om forskjellsbehandlingen i denne saken kan omfattes av diskrimineringsparagrafen. En klage vil i så fall skje uten at mine klienter skal betale.

- Du tilbyr dine tjenester gratis?

- Ja. Jeg vil ikke ta noe honorar, verken for arbeidet jeg så langt har lagt ned, og heller ikke for en eventuell klage til menneskerettighetsdomstolen.

Begge døde av blodkreft

Den ene av de to mennene saken gjelder døde i 2006, 40 år gammel, av hematologisk kreft. Han etterlot seg kone og to mindreårige barn. Mannen studerte ved botanisk institutt fra 1984 og gikk ut med hovedfag i 1989. Den andre mannen døde av hematologisk kreft i 2007, 58 år gammel. Han etterlot seg ektefelle. Utdanningen ved Rosenborg tok han i perioden 1972-1978, med hovedfag i zoologi.

På forsiden nå