Fotgjengere lever farlig i Trondheim

To fotgjengere ble påkjørt på Lade i går. Til sammen er elleve fotgjengere påkjørt i Trondheim i november, de fleste i fotgjengerfelt. –Ekstremt, sier Arne Engtrø, leder for trafikkseksjonen i politiet.

Saken oppdateres.

Det er farlig å være fotgjenger i Trondheim – og det er slett ikke trygt å krysse gaten selv om du går i et fotgjengerfelt.

- Dette har tatt av helt i høst. Jeg kan ikke minnes at vi har hatt så mange påkjørsler av fotgjengere noen gang, sier Arne Engtrø.

- Politiet er ute med alle vi har for å drive kontroller og synes i trafikken, men det er ikke nok. Siste denne uka hadde vi et møte om problemet. Vi lurer fryktelig på hva vi skal gjøre.TV-ADRESSA: - Farlig to fots

Må skjerpe seg

Engtrø sier at bilistene har et hovedansvar.

- Bilistene må skjerpe seg. Det finnes ikke unnskyldning for å kjøre på fotgjengere i et fotgjengerfelt. Trafikken i sentrum er blandet med harde, halvmyke og myke trafikanter. På denne tiden av året er det mørkt, vått og lite oversiktlig. Dette krever full aktsomhet. Da får det heller vente med den telefonsamtalen, eller å lete opp den CD-en. For oss i politiet ser det ut til at bilistene er blitt mindre aktsomme. Dette ser vi også i form av flere bilpåkjørsler bakfra i trafikken.

Barna best

Men Engtrø mener også at fotgjengerne må bli bedre.

- Folk må kle seg, og bruke refleks slik at de er godt synlige. Man kan ikke føle seg trygg, selv om man er i et fotgjengerfelt. Heldigvis har få barn vært involvert i ulykkene, det tror jeg skyldes at de er kledd slik at de synes godt. Dessverre glemmer man dette når ungene kommer i en viss alder, og foreldrene ser ut til å tenke lite på sin egen sikkerhet når de er gående.

Det vurderes å innføre 30 km/t fartsgrense i Trondheim. Engtrø regner med at det vil skje og tror det kan gjøre situasjonen litt tryggere for fotgjengerne, men han er ikke spesielt optimistisk:

- Denne typen ulykker kan skje likevel. Og selv om fartsgrensen settes ned, betyr ikke det at farten går ned, sier Arne Engtrø.

Trondheims-problem

Fylkesleder Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk, Sør Trøndelag, har heller ingen trylleformel.

- Dette er et stort problem i Trondheim. Vi har jobbet hardt med refleksbruk i høst. Forskning viser at refleks reduserer ulykkesrisikoen med 85 prosent. Problemet er at bruken er så lav. En telling i høst viste at 6-8 prosent av sørtrønderske fotgjengene brukte refleks, det var tredje dårligst i landet. Vi fikk også 1600 skoleelever til å lete frem alle refleksene de kunne finne hjemme. Resultatet var 21¿000 reflekser. Det betyr at det ikke er noen mangel, men reflekser som ligger i skuffen redder ingen liv, sier Johansen.

Ta ansvar for seg selv

- Nå er det korte dager og mørkt både når folk er på vei til skole eller jobb, og når de drar hjem. Det er veldig mange forstyrrende elementer i bytrafikken. Bilistene har en tendens til å se rett frem, og glemmer fortauet. Når fotgjengeren er foran bilen, er det ofte for sent. Fotgjengerne må selv sørge for å synes, og ikke stole på at bilistene ser dem. Til syvende og sist må den enkelte ta ansvar for seg selv, sier Bård Morten Johansen.

Han tror at 30 km/t fartsgrense i sentrum vil bety en klar forbedring, fordi bilistene får litt mer reaksjonstid og at skadeomfanget blir mindre når påkjørsler skjer i lavere fart. 
 
På forsiden nå