Avslørte hvorfor brua kollapset

Reinertsen offentliggjorde konklusjonene i rapport om brukollapsen.

Se Morten Bjerkås i Reinertsen forklare hvorfor Rotvollhaugen bru kollapset.

Saken oppdateres.

Direktør Kristian Reinertsen har hele uken kjent til hva som skjedde da Rotvollhaugen bru kollapset under bygging . Mandag var entreprenørens rapport klar. To mennesker mistet livet i brukollapsen. 

LES OGSÅ:Stillasene var trolig satt opp feil

Klokken 09.00 fredag morgen offentliggjorde direktøren konklusjonene under en pressekonferanse i Trondheim.

Dette ble sagt på pressekonferansen:

Pressekonferansen er ferdig. Scroll ned for å se oppdateringene

Klokken 09.47: Direktør Kristian Reinertsen avslutter pressekonferansen og spørsmålsrunden på tross av at flere av journalistene hadde flere spørsmål om hendelsen og bakgrunnen for den.

Reinertsen ber om at ytterligere henvendelser gjøres på e-post.

Klokken 09.46: - Har Reinersen fremsatt et ønske om at det ikke skulle være trafikk under brua, spør adressa.nos reporter Stein Bjøru.

- Reinertsen har fulgt forutsetningen om at det skal være trafikk under. Vi har avklart at den bygges med trafikk under brua, svarer direktør Kristian Reinertsen.

Klokken 09.45: - Lærdommen er at til tross for systemer og iherdig arbeid så står vi med en alvorlig ulykken. Læringen er at systemer man tror på, kan forbedres, sier Reinertsen. Tiltakene selskapet har truffet i etterkant av brukollapsen er: Tredjepartskontroll, stans av trafikk under bruer som støpes, og etablering en av en gruppe for teknisk sikkerhet.

Klokken 09.41: - Vi fortsetter å følge opp de involverte og stiller oss til disposisjon for politi og Arbeidstilsyn, svarer Reinertsen om hva selskapet vil gjøre nå.

Klokken 09.39: E24 skrev fredag morgen at Reinertsen tidligere har fått kritikk for stillas. - Både vi og Statens Vegvesen rapporterer hendelser og det som kan være usikkert. Vi gjorde tiltak i etterkant av denne saken, svarer direktøren.

Klokken 09.38: - Vi har ansvaret for sikkerheten på byggeplassene våre, fastslår Reinertsen igjen. - Systemene våre har ikke avdekket svikten i diagonalene. Våre rutinene har ikke fanget opp det, derfor har vi iverksatt de tiltakene vi presenterte i dag, sier direktøren på spørsmål fra NRK.

Klokken 09.36: - Sikkerhetsnivået er ordinært og brukes i bransjen for denne typen reisverk, svarer leder for teknologiavdelingen i Reinertsen, Morten Bjerkås.

Klokken 09.35: - Dette er så alvorlig som det kan bli, svarer Reinertsen på spørsmål om det har blitt gjort «slett arbeid». - Vi er ikke fornøyd med at vi har fått en kjempestor ulykke. Vi har redegjort for hva som har skjedd, så får politietterforskningen ta over.

Klokken 09.33: Adressa.no har dessverre tekniske problemer med direktesendingen fra pressekonferansen.

Klokken 09.32: - Vi vil ikke gå inn på spekulasjoner for årsaken til mangelfull avstiving. Granskingen viser at reisen skulle ha kapasitet, men ved gjennomføring har den ikke blitt bygd slik at den har den kapasiteten, sier Reinertsen på et spørsmål om ansvarsforhold. Han fortsetter å vise til politietterforskningen for avklaring av skyldspørsmål.

Klokken 09.31: - Reinertsen har ansvaret for sikkerheten på byggeplassene, svarer direktøren på et spørsmål. – Rapporten viser svikt i oppføringen som har ført til kollapsen. En politietterforskning vil avgjøre skyldsspørsmål, sier han.

Klokken 09.31: - Reinertsen vil gjøre rapporten tilgjengelig i løpet av dagen i dag.

Klokken 09.30: Kristian Reinertsen tar over for å fortelle om tiltak Reinertsen gjør i etterkant av rapporten. - Reinertsen etablerer en gruppe for det vi kaller teknisk sikkerhet. Det vil vi holde på med i tiden fremover, sier han.

Klokken 09.29: - Årsaken til kollapsen er at den kapasiteten reisverket var planlagt for, ikke var oppnådd på grunn av mangelfull avstiving av diagonaler fra topp til bunn i midtreisen, konkluderer Bjerkås.

Klokken 09.28: - Det er dramatisk, sier Bjerkås om en analysemodell som viser et utslag på 100 millimeter inn mot kjørebanen. - Da kollapser hele støpeformen uten forvarsel.- Store deler slår inn under kjørebanen med en belastning på 2, 9 tonn selv om det skulle tåle seks tonn per kvadratmeter.

Klokken 09.27: - Når vi når 2,7 tonn per kvadrat mot 3 tonn som er dimensjoneringen, så knekker diagonalene. De slår ut og de vertikale søylene mister mye av stabiliseringen, sier Bjerkås.

Klokken 09.25: - Fortsatt er vi usikre, sier Bjerkås mens han viser til punkt 6 og går gjennom analyser som har blitt gjort på midtreisen i etterkant av kollapsen.

Klokken 09.16 - Klokken 09.24: Punktene er:

1. Svikt i grunnforhold

- Vi finner ut at belastningen fra støpingen så er forskyvningen på to millimeter. Det reduserer ikke kapasiteten til reisverket i det hele tatt.

2. Velting av bjelker i støteform

- Støpeformen var sikret i begge retninger. Det er ikke en årsak.

3. Lokal knekking av toppen av søylene (på stillas under brua)

- Når vi regner den virkelig kapasiteten på systemet så tåler det belastningen som er påført. Det er heller ikke årsaken til kollapsen, sier Bjerkås. - Selv om en søyle bryter sammen så greier stillaset å bære det.

4. Global knekking av diagonaler

Bjerkås viser bilder av flere diagonaler som har knekt i sideveggen i kjøreåpningen. - Når en diagonal knekker så vil vertikale søyler miste mye stabilitet. Systemet blir skjelvende. Men vi finner at selv om diagonalene knekker, så er det kapasitet til å tåle belastningen.

5. Skjevbelastning på midtreisen (på grunn av for mye betong som gir ujevn belastning)

Dette gjelder fullt av betong i midtreisen. Reinertsen begynte å fylle i betong cirka klokken 12.00. - Skjevbelastningen ville i så fall ført til at brua kollapset klokken 12. Det skjedde ikke.

6. Systemknekking av midtreisen (at alle søylene slår inn mot kjørebanen samtidig)

Bjerkås viser bilde av bøyde stillassøyler tatt under brua. - Samtidig ser vi systemknekking inn mot kjørebanen. Her er kapasiteten veldig liten, sier han.

- Maks belastning på midtreissystemet får vi når begge feltene er fylt opp av betong. Klokken 14.24 er det fylt opp. Da har midtreisen maksimal belastning.

Klokken 09.15: Reinertsen samlet inn fakta fra ulike innstanser. Deretter landet man på flere mulige forklarer. - Etterhvert fant vi seks punkter for å forklare hva som egentlig skjedde, sier Bjerkås.

Klokken 09.14: Reisverket skulle utnytte cirka halvparten av kapasiteten. - Likevel brøt det sammen. Ingen varsellamper lyste, sier han.

Klokken 09.13: Bjerkås går over til å orientere om søylene ved midtåpningen. - Avstiving av midtsøylen gjøres av diagonaler og stive knutepunkt. Det skal en viss kraft til for å bevege stillaset til side. Bæresystemet funger, tilsynelatende, sier han.  

Klokken 09.12:  - Kjøreåpningen er kritisk her. Det er bjelker over kjøreåpningen og vertikale søyler. Tillatt nedbøying for bjelkene var 29 mm, den aktuelle belastningen var på 19 mm. Godt innenfor tillatte grenser. Kraften på søylene er på 4, 8 tonn mens kapasiteten er på 8 tonn.

Klokken 09.10: - Rekonstruksjonen var et ganske møysommelig arbeid. Systemet har en lastkapasitet på seks tonn per kvm. Under arbeidet var belastningen på cirka tre tonn per kvm.  

Klokken 09.09: - Reisverket under støpeformen brøt sammen, det kom vi frem til ganske tidlig. Midtreisen knakk og var utløsende for sammenbruddet, sier han. Hvorfor, er vanskelig å svare på - fordi det ble ødelagt i kollapsen. Reisverket ble rekonstruert digitalt for å kunne se hva som var den utløsende årsaken.

Klokken 09.09: Det vises bilder av bærekonstruksjonen på Rotvollhaugen bru, slik den var planlagt. Bjerkås presenterer tekniske tegninger brua ble bygd etter. - Reisverket består av et aluminiumsreisverk som er bygd av vertikale søyler i et system på 1 ganger 1 meter som skal bære alt, sier Bjerkås. Han beskriver reisverket som en helt ordinær måte å bruke stillas på.

Klokken 09.07: Bjerkås viser et bilde av brukollapsen og viser til reisverk som står på venstre og høyre side. - Det som har skjedd med reisverket som står igjen er at det er skadd av selve sammenbruddet - altså ikke en utløsende årsak, sier lederen for teknologiavdelingen.

Klokken 09.06: Forskalingsformen bæres av reisverk fra bakken. Dette valget tas på grunn av gode grunnforhold, forklarer Bjerkås. 

Klokken 09.05: Leder for teknologiavdelingen i Reinertsen, Morten Bjerkås, skal nå gå gjennom konklusjonene i rapporten.

Klokken 09.04: - I uken som har gått har rapporten blitt presentert for Statens Vegvesen. På onsdag ble den sendt til politiet og Arbeidstilsynet. I går ble ansatte og pårørende orientert, sier Reinertsen.

Klokken 09.03: - Granskningsgruppen har vært intern, men med ekspertise fra Sintef. Vi har stilt oss til rådighet for politiet og Arbeidstilsynet, sier direktøren.

Klokken 09.02: Pressekonferansen starter. Kristian Reinertsen opplyser at hendelsen vil bli gjennomgått før konklusjonene i rapporten samt nye tiltak vil bli presentert.

Klokken 09.00: Pressekonferansen begynner hvert øyeblikk.

Direktør Kristian Reinertsen svarte på noen spørsmål under fredagens pressekonferanse.  

Direktør Kristian Reinertsen svarte på noen spørsmål under fredagens pressekonferanse.  

Brukollapsen på Leangen i 2013
  • Klokken 14.30 8. mai 2013 kollapset Rotvollhaugen bru på Leangen i Trondheim.
  • Det ble umiddelbart slått katastrofealarm og alle tilgjengelige enheter rykket ut til brua.
  • Det ble først meldt at flere personer lå fastklemt under bygningsmassene.
  • Ulykken førte til kødannelser over hele Trondheim, og Vegtrafikksentralen mottok over 200 henvendelser like etter kollapsen.
  • Klokken 18.25 opplyste politiet at to personer hadde status som savnet etter ulykken: En person som befant seg i en bil samt en anleggsarbeider.
  • Klokken 19.32 ble bilen dratt frem fra ruinene. Sjåføren av bilen, en kvinne i 30-årene, ble like etter bekreftet omkommet.
  • Den siste personen som hadde vært meldt savnet, ble funnet omkommet like før klokken 01.00 natt til torsdag. Mannen var i 50-årene og hjemmehørende i Nord-Trøndelag.
  • Det er Reinertsen AS som har entreprisen på anlegget, og entreprenøren hadde 15 ansatte på jobb da brua kollapset.
To omkom:  To mennesker mistet livet da brua ved Ikea kollapset 8. mai. 

To omkom: To mennesker mistet livet da brua ved Ikea kollapset 8. mai. 

På forsiden nå