OL-planene lagt frem

Bystyret er i kveld orientert av rådmannen om hvilke planer Trondheim kommune har under et eventuelt OL i 2018.

Saken oppdateres.

Kolbjørn Frøseth (Sp), leder i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen og resten av bystyret ble orientert av rådmannen om hvilke planer Trondheim kommune har for et eventuelt OL i 2018 mandag kveld. Det var ingenting nytt i forhold til hva bystyret ble orientert om før jul bekrefter Frøseth. Vel halvparten av bystyrerepresentantene var møtt fram ifølge Frøseth for å høre rådmannens saksframlegg.

Sjekk illustrasjonene for hvordan det kan bli, her!

- Men komiteen har gjort en kjempejobb når de har tenkt på gjenbruk og de har vært flinke til å ta bruk planer som er ferdig utredet i byen, sier han.

Det eneste han er kritisk til at skøytebanen på havna som han mener ødelegger for Trondheim Havn. Komitélederen er også negativ til at tre byer i Norge bruker flere millioner kroner på å bli OL-by.

- Vi skulle stått samlet om et alternativ fra nasjonalt hold, sier Frøseth.

- Men du er med?

- Jeg vil avvente til Idrettstinget kommer med sin avgjørelse i mars, hvis Trondheim blir valgt da, er jeg med, sier Frøseth.

OL-søknaden overleveres 19. februar og 12. mars er søkerbyene Trondheim, Oslo og Tromsø invitert til å fortelle om sin søknad til styret i Norges Idrettsforbund.

 
 
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå