Giftmorderen fri etter 14 år i fengsel

Mannen som i 1999 fikk 21 års fengsel og 10 års sikring for giftdrap, er løslatt. 64-åringen har sonet kun to tredjedeler av straffen.

Advokat John Christian Elden er den løslatte 64-åringens forsvarer.  Foto: KIM NYGÅRD

Saken oppdateres.

Den 29. mai ble 64-åringen prøveløslatt.

Det betyr at han nå i praksis er en fri mann etter å ha sonet 14 av de 21 årene han fikk for giftdrapet på Inger Lise Bakken i Trondheim.

Les hva datteren til Inger Lise Bakken tenkte da hun hørte at morens drapsmann var løslatt i dagens utgave av Adresseavisen.

Taushetsplikt

Alle straffedømte har rett på å få vurdert sin søknad etter å ha sonet to tredjedeler av straffen. Kriminalomsorgen region Øst, som har hatt ansvaret for saken, mener drapsmannen oppfyller kravene for løslatelse, men kan ikke si hvorfor, på grunn av taushetsplikt.

Assisterende regionsdirektør og jurist i Kriminalomsorgen Nord, Torill Holsvik Høyem, sier at det varierer veldig fra sak til sak når de løslater straffedømte med alvorlige dommer.

- Men jeg kan si at det er en forholdsvis stor andel hos oss som sitter lenger enn to tredeler av straffen, sier hun.

- Man skal ikke gi løslatelse dersom omstendighetene, etter en helhetsvurdering, tilsier at det ikke er forsvarlig. Når vi ser på dette, så går det på om vedkommende har vist vilje til å forbedre seg, overholdt regler, om man har ruset seg, ikke fulgt ordre eller brutt vilkår under for eksempel permisjon, sier hun.

Positiv adferd i fengselet

Advokat John Christian Elden representerer den løslatte drapsmannen. Han vil ikke kommentere de konkrete sidene av denne saken, og kan ikke si noe om 64-åringen har fått noen form for behandling i fengselet, men skriver i en epost til Adresseavisen.

- Vi vil aldri få noen psykiater noen gang i en norsk rettssal til å si at det ikke er gjentakelsesfare. Sånn sett er det intet spesielt med denne saken. Høyesterett har prøvd spørsmålet om gjentakelsesfaren er slik at forvaring burde brukes, men har enstemmig avvist dette. Da må rettssystemet legge det til grunn. Når adferden under soning da har vist seg positiv, og han er prøveløslatt, bygger det på erfaringene fengslet har gjort med han under soningen på vanlig måte.

Ville slippe ut etter 12 år

Da giftmorderen ble domfelt, var det utbredt praksis å gi prøveløslatelse etter to tredels soning. Og skulle dommen bli strengere enn 18 år, var det likevel adgang til å bli prøveløslatt etter bare 12 år.

Men i en ny lov fra 2002 er adgangen til tidlig løslatelse innskjerpet. Han fikk derfor avslag på søknaden om prøveløslatelse etter tolv år. Han klaget på avslaget og stevnet til slutt staten. I 2011 avviste Høyesterett anken.

I 2009 stakk han av under permisjon fra Ila fengsel. Etter ti år i fengsel var han lei av soningsforhold, unge og lite utdannede medfanger og bråkete musikk i fengselet, ifølge VG. Giftmorderen dro til Frankrike for å få menneskerettighetsdomstolen til å se på saken hans. Han kjørte i brorens bil, og kom tilbake til Norge med ferge til Kristiansand ti dager senere.

- Han har fulgt vanlig soningsprogresjon, og har allerede sonet to år lengre enn det han kunne regne med da han ble domfelt, fordi loven senere ble endret. Jeg tar for gitt at han behandles på samme måte som andre domfelte i vårt samfunn, sier Elden om sin klient.

På forsiden nå