Vil forby tigging i Trondheim

Fremskrittspartiets Kristian Dahlberg Hauge mener politiet snarest mulig må innføre vedtekter som forbyr gatetigging i Trondheim.

Saken oppdateres.

Allerede i mai i fjor tok han opp den samme problematikken i formannskapet, der han pekte på en økning i omfanget av utenlandske tiggere i sentrumsgatene.

- Rådmannen og ordføreren bekreftet i fjor at de ville gå i dialog med politiet for å få en oversikt over virksomheten. I ettertid har også politiet uttalt at de ønsker et forbud mot tigging. Nå ønsker jeg å vite hvordan kommunen har fulgt opp saken, sier Dahlberg Hauge (bildet).

Han ønsker at tigging i Trondheim forbys. I Oslo har de allerede innført tatt med i politivedtektene at politiet kan slå ned på åpenlys tigging og prostitusjon.

Andre byer vil forby

Ifølge Dahlberg Hauge vurderer lokalpolitikerne i henholdsvis Drammen, Tønsberg og Stavanger å innføre tilsvarende lokale vedtekter.

Kilder i Frelsesarmeen og i Kirkens Bymisjon som er på gatene daglig, forteller om stadig flere tiggere med utenlandsk opprinnelse.

Tigging er ikke lenger ulovlig, med mindre det kan påvises at det er en aggressiv aktivitet, eller at tiggingen er organisert.

I desember uttalte politiet til Adresseavisen at de foreløpig ikke har nok kunnskaper til å si om virksomheten er satt i system, men at de vurderer å kartlegge tiggingen i år. Politiet ser det likevel som en mulighet å innføre et forbud i de lokale politivedtektene.

- Problemet forflyttes

Dahlberg Hauge mener at det er på høy tid at Trondheim innfører et forbud.

- Hvis andre storbyer innfører forbud mot tigging, er det naturlig å tenke seg at tiggerne forflytter seg hit, sier Dahlberg Hauge.

Han mener det er god grunn til å tro at tiggingen er organisert, og at man derfor må få bukt med denne måten å skaffe seg penger på.

- Som innbygger får man lett et inntrykk av at dette er organisert virksomhet. Man ser de samme personene på de samme stedene på de samme tidspunktene hver dag, framholder han.

Både politiet og Adresseavisen har fått henvendelser fra publikum som har spørsmål om tiggingen, om den er organisert og om man skal gi penger til disse personene.

Så lenge politiet ikke vet om dette er personer i nød eller organisert virksomhet, har politiet foreløpig ikke konkrete råd om man skal gi eller ikke.

 
 
På forsiden nå