Slår full alarm om eldreomsorgen i Trondheim

Kontrollkomiteens leder Rolf Jarle Brøske (H) retter sterk kritikk mot eldreomsorgen i Trondheim. Klare brudd på lover, regler og bystyrevedtak er avdekket.

Rolf Jarle Brøske langet ut mot tilstanden til eldreomsorgen i Trondheim. 

Saken oppdateres.

I et innlegg i Bystyret torsdag kveld uttrykte leder for kontrollkomiteen Rolf Jarle Brøske (H) bekymring for eldreomsorgen i Trondheim kommune.

- Jeg har sittet i kontrollkomiteen i to år. Og jeg har sett at eldreomsorgen og helse og omsorg er det området hvor det står dårligst til i Trondheim. Kvaliteten er ikke på det nivået bystyret ønsker, sa Brøske.

En rekke brudd

Bystyret behandlet forvaltningsrevisjonens rapport om bruk av ulovlig tvang i eldreomsorgen. Det er strenge vilkår for å yte helsehjelp til noen som motsetter seg det. Rapporten avdekker bruk av tvang uten hjemmel ved alle undersøkte sykehjem.

- Det er særdeles skuffende at vi har en sak som viser at situasjonen innen eldreomsorgen i Trondheim er alvorlig. Det er påvist en rekke mangler og brudd. Det er manglende kunnskap, manglende systemer, dårlige rutiner, manglende etterlevelse og avikende avviksrapportering. Det er helt uholdbart, sa Brøske.

LES OGSÅ: Dette er utfordringene i sykehjemmene

LES OGSÅ: - Jeg ble uvel da jeg leste om Elsa (81)

- Fullstendig uakseptable

Rune Olsø (Ap) omtalte Brøskes innlegg som «en følelsesladd stemningsrapport om et alvorlig tema».

- De manglende som er avdekket er fullstendig uakseptable, sa Olsø.

- Derfor skal vi være krystallklare på hva vi krever og forventer: Bruk av tvang skal alltid dokumenteres i tråd med regelverket. Her det lite rom for misforståelse. Nødvendig kunnskap og kompetanse må være på plass i Trondheim kommune, fortsatte han.

Han lovte at bystyret vil følge saken tett videre og påpekte at det er politikernes ansvar å skaffe nok ressurser til omsorgssektoren.

LES OGSÅ: Kun én av fire i sykehjemmene har høyskoleutdanning

LES OGSÅ: Eldreomsorgen skinner ikke

- Skal få samme behandling

Yngve Brox (H) stilte spørsmål ved hva som har skjedd siden Helsetilsynet la frem sin rapport i 2011, da det også ble påpekt manglende dokumentasjon av bruk av tvang i Trondheim.

- Det har gått to år, og vi har ikke evnet å få dette på plass. Så får vi en debatt om at dette utelukkende handler om bemanning. Men det handler om at man får det til ved noen sykehjem, mens andre ikke får det til. Uansett hvor våre eldre ligger, skal de være sikre på å få den samme behandlingen, sa Brox.

Svikter på flere punkter

Kontrollkomiteens leder Rolf Jarle Brøske peker på svikt i eldreomsorgen på flere punkter. En rekke saker som er behandlet i kontrollkomiteen siden høsten 2011, viser at helse- og velferdsområdet i Trondheim har betydelige mangler.

* Kvaliteten er langt fra det nivået bystyret har lagt føringer for.

* Klare brudd på lover, regler og bystyrevedtak er avdekket i de fleste kontrollene som er gjennomført.

* Sviktende systemer og mangelfull opplæring, samt manglende etterlevelse av regler og rutiner pekes ofte på som årsak til brudd og avvik.

* Manglende ledelse går igjen som funn i flere kontroller. Blant annet manglende oversikt, vedtak som ikke er fulgt opp og manglende rapportering.

Brøske viser også til flere hendelser de siste to årene:

Mars 2012: Mer enn 26 000 brudd på arbeidsmiljø i helse- og velferdsområdet blir avdekket.

September 2012: I en rapport om hjemmehelsetjenesten fremgår det alvorlige brudd på rutiner for medisinhåndtering. Det avdekkes også at det er dårlig internkontroll, og at avviksrapporteringen er mangefull. Både kontrollkomiteen og bystyret peker i den forbindelse på at det ikke er etablert brukerråd, og at pasientene har for mange ulike pleiere å forholde seg til, og at opplæringen er for dårlig.

Oktober 2012: Ved en kvalitetskontroll ved Tiller sykehjem avdekkes det flere grove brudd på blant annet medisinhåndtering, manglende innhenting av samtykkekompetanse og at pasienter ufrivillig deler enkeltrom. I tillegg er det tydelig funn på at de ansatte får for lite tid sammen med pasientene.

Mars 2013: På bakgrunn av Adresseavisens avsløringer om betydelige brudd på det etiske regelverket rundt de såkalte «helsereisene», avholder kontrollkomiteen et ekstraordinært møte.

Mai 2013: En gjennomgang av kommunens håndtering av sensitive personopplysninger avdekker betydelige mangler på håndtering av slike opplysninger, balnt annet innenfor helseområdet. Det kommer frem at det foregår regelmessig journalsnoking, og at passord lånes ut mellom ansatte.

August 2013: Kontrollkomiteen retter sterk kritikk etter at det viser seg mange eksempler på at det utøves ulovlig tvang i eldreomsorgen. Igjen er det store mangler ved innhenting og dokumentasjon av samtykkekompetanse. Komiteen peker på opplæring som nødvendig virkemiddel for å få bukt med problemet.

På forsiden nå