Ikke ferdig etterforsket

Et halvt år etter Eugene Obioras dødsfall under pågripelse av politiet, er saken fremdeles ikke ferdig etterforsket. Nå får Spesialenheten for politisaker, som har i oppgave å etterforske saker der politimenn er involvert, refs.

Saken oppdateres.

– Det har gått vanvittig lang tid. Hvis man evaluerer dette til slutt, så vil man nok finne at man kunne gjort visse undersøkelser raskere enn det som har vært tilfellet her, mener Bjørn Enge, leder for Politiets fellesforbund i Sør-Trøndelag.

- For lang tid

Den regionale enheten har siden 7. september i fjor etterforsket episoden der Eugene Obiora (48) døde etter at politiet pågrep ham på Østbyen servicekontor i Trondheim.

Uttalelsen kommer til tross for at Enge ikke har detaljkunnskap om etterforskningsarbeidet. Dommen er likevel klar:

– Dette er et eksempel på en alvorlig sak, der det har tatt for lang tid.Dette er gangen i slike saker:

  • Spesialenheten for politisaker har som oppdrag å etterforske saker hvor embets- eller tjenestemenn i politiet eller påtalemyndigheten er anmeldt for straffbare handlinger i tjenesten.
  • Enheten ledes av sjefen for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus.
  • Etterforskningen utføres ved regionale etterforskningsavdelinger, som avgir innstilling til sjefen om hvordan påtalespørsmå let bør avgjøres.


Ting tar tid

Leder for Spesialenheten Region Midt, Arve Opdahl erkjenner gjerne at saken har trukket ut lenger enn det som i utgangspunktet var planen.

Opdahl hadde selv mål om å levere saken videre til sjefen for Spesialenheten før jul, men måtte utsette dette både fordi det dukket opp et nytt vitne, og viktigst: det dukket opp nye spørsmål han ønsket svar på.

Derfor ble ekstra medisinsk ekspertise koblet inn for å vurdere dødsfallet. .

– Det er en sak som har uvanlig mange vitneavhør. Det er klart det tar tid, og det krever en del arbeid å systematisere etterforskningsressurser, forklarer han.

Kompleks sak

Selv om det fremdeles mangler noen svar fra sakkyndige vil Opdahl sende saken videre til sjefen for Spesialenheten.

– Jeg venter fremdeles på to uttalelser, men kommer ikke disse, sendes saken likevel over til sjefen for Spesialenheten for påske.

– Hvor lang tid kan det ta før saken er ferdigbehandlet der?

– Det tør jeg ikke si. Det er det sjefen for Spesialenheten som avgjør, og jeg vil ikke binde ham opp i tidsrammer. Jeg vil anta at saken også for ham vil være meget kompleks, men håper det produktet vil leverer vil gjøre saken enklere.

 
 
 
På forsiden nå