- En myte at mobbing ikke kan stoppes

En ny mobbe-håndbok skal hjelpe lærere å bli bedre i å stanse mobbing

Erlend Moen skal hjelpe skoler å stanse mobbing. Bildet er fra en tidligere anledning. 

Saken oppdateres.

- Boka er ment som praktisk hjelp til skoler, og den bygger på erfaringer med at mobbing stopper når det tas gode grep, sier forfatteren Erlend Moen.

Han er skoleveileder ved skoleteamet på dagskolen og leder av Trondheim kommunes manifest mot mobbing.

Det er bare detaljer som gjenstår før Moens første bok er klar for utgivelse. “Slik stopper vi mobbing” blir beskrevet som en håndbok, basert på virkelige hendelser og erfaring fra veiledning i mobbesaker i Trondheim.

- Den tar utgangspunkt i det arbeidet som skoleteamet har gjort i ti år. Boken er en ment som hjelp til utfordrende saker. Det er en myte at mobbing ikke kan stoppes, sier Moen.

Alvorlige saker

Boken er basert på virkelige hendelser, og Moen forklarer at den beskriver de sakene han mener er viktigst.

Ifølge elevundersøkelser utført av Utdanningsdirektoratet i 2012 viste det at seks prosent av elevene i grunnskolene i Trondheim opplever mobbing jevnlig.

- Mobbing er et undervurdert fenomen, og den største enkeltårsaken til psykisk sykdom blant barn og unge, sier Moen.

- Alle sakene er alvorlige, og setter både voksne rundt og medelever i en vanskelig situasjon. Det er veldig tungt for de det angår aller mest, og både ofre og mobbere er i risiko for å utvikle vansker, sier Moen.

De voksnes ansvar

Moen mener de voksne har et ansvar for å forebygge mobbing i skolen, og at de må være bevisst på å bygge gode relasjoner mellom elevene.

- Det er viktig at de klarer å skape en forståelse for hva det egentlig er, og erkjenne at mobbing kan skje overalt slik at de kan møte problemene når de oppstår, sier Moen.

Han mener utfordringen er at vi ikke skjønner hvorfor det skjer.

- For å stoppe mobbing må de bakenforliggende mekanismene i mobbingen avdekkes, og det krever kompetanse. Når mobbingen er avdekket har vi mange tiltak som er effektive for å sørge at det stopper, sier Moen.

Mobbing setter spor

Erling Roland, som er professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger har tro på at Moens håndbok vil være til hjelp for lærere.

- Han er en dyktig fagperson som kan tingene sine godt, sier Roland.

Å bli utsatt for mobbing over tid er tøft for barn og unge og det setter dype spor mener Roland.

- Det er viktig at vi ikke slipper en mobbesak selv om den er avdekket, men at lærere følger opp. Mobbing setter spor og kan utvikle seg til sosial engstelighet, depresjon og post-traumatiske lidelser, sier han.

Roland mener fokuset burde ligge på økt kompetanse og samarbeid mellom foreldre og skole for å stanse mobbing.

- Det er viktig at skole og foreldre kommuniserer. Når man har opprettet en god kanal vil de unge legge merke til det, sier Roland.

- Skolene må bli flinkere til å oppdage mobbing, det krever økt oppmerksomhet og kompetanse. Når elevene vet at lærerne følger med, vil dette hjelpe og forebygge mobbingen, sier Roland.

Professor Roland krever økt kompetanse for å forebygge mobbing. 

Professor Roland krever økt kompetanse for å forebygge mobbing. 

På forsiden nå