Vanskeligst å få god karakter på NTNU

NTNU er strengest når det skal settes karakterer i høyere utdanning i Norge.

Fellesnevneren er at institusjonene med de høyeste inntakskravene, også har den strengeste karakterpraksisen.  

Saken oppdateres.

Karaktersettingen i høyere utdanning varierer så mye at den er dårlig egnet til å sammenligne kandidater fra ulike universiteter og høyskoler. Det konkluderer en forskningsrapport.

Strengest på karakterene i høyere utdanning er NTNU. Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole setter også strengere krav enn gjennomsnittet, sier rapporten fra Senter for økonomisk forskning.

Tøffest der konkurransen er størst

Fellesnevneren er at institusjonene med de høyeste inntakskravene, også har den strengeste karakterpraksisen.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kaller rapporten et interessant innspill, men at den ikke er nok til å konkludere.

– Resultatene er også en viktig utfordring for Universitets- og høgskolerådet som har ansvaret for å forvalte bruken av karakterskalaen. Vi vil be UHR om å vurdere rapporten og redegjøre for hvordan dette kan følges opp i framtida, sier kunnskapsministeren.

Bestilt av Kunnskapsdepartementet

Forskningsrapporten om karakterbruk og kvalitet er laget på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Forskerne har forsøkt å beregne institusjonenes bidrag til studentenes læring, justert for ulik karakterpraksis, men understreker at anslagene er usikre. De mener det er behov for en mer detaljert analyse.

På forsiden nå