Innrømmer trygdebedrageri

Trondheimspsykiateren Harald Reppesgaard (63) innrømmer trygdebedrageri for omlag 450 000 kr og å ha unndratt 1,3 millioner i skatt.

Saken oppdateres.

- Han er siktet for trygdebedrageri, manglende regnskapsføing og overtredelse av ligningsloven, sier politiadvokat Karin Roven.

Reppesgaard skal blant annet ha feilført regnskapene, unlatt å undersøke om pasientene hans hadde oppnådd frikort - noe som førte til uberettigede utbetalinger fra trygdeetaten, samt mottatt sykepenger han ikke hadde krav på.

Da bedrageriet ble oppdaget høsten 2006 nektet Reppesgaard all skyld. Nå er tonene imidlertid en annen, og den kjente psykiateren innrømmer forholdene. Med det ønsker han å få avgjort saken som en såkalt tilståelsessak i retten.

Bedragerisiktelsene har en strafferamme på seks år.Tidligere straffet

Dette er ikke første gang Reppesgaard blir tatt for bedrageri. I 1994 ble han i Trondheim Byrett dødmt for bedrageri, dokumentfalsk og brudd på legeloven. Rettsaken den gang resulterte i ubetinget fengselsstraff og inndragning av legelisensen i tre år. 
 
På forsiden nå