Gigantisk sikringsarbeid mellom Heimdal og Klett

Langs Heimdalsveien er de i gang med et av de mest omfattende sikringstiltakene mot kvikkleireskred i Trondheim.

Mellom Heimdal og Klett skjer et av de mest omfattende sikringsarbeidene mot kvikkeleireskred i Trondheim. 

- Nå har vi tatt bort trærne og matjorda, så har vi begynt arbeidet med å fylle bekkedalen, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.