Gigantisk sikringsarbeid mellom Heimdal og Klett

Langs Heimdalsveien er de i gang med et av de mest omfattende sikringstiltakene mot kvikkleireskred i Trondheim.

Mellom Heimdal og Klett har de startet et langvarig sikringsarbeid mot kvikkeleireskred i Trondheim.

Saken oppdateres.

- Nå har vi tatt bort trærne og matjorda, så har vi begynt arbeidet med å fylle bekkedalen, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

I løpet to år skal de ifølge vegvesenet stabilisere dalen langs bekken Søra.

- Bekken skal på det meste legges ti meter over dagens niva på enkelte områder, forklarer Aronsen.

Langs Heimdalsveien skal det også etableres en ny gang- og sykkelvei som skal gå fra Klettkrysset til rundkjøringen ved Kattemskogen.

Se video av arbeidet i vinduet ovenfor.

På forsiden nå