Fjernet Byrkjeflot fra politiske verv

Ledelsen i partiet Rødt retter skarp kritikk mot Arne Byrkjeflot, og mener han har utvist dårlig dømmekraft.

Saken oppdateres.

Adresseavisen mottok torsdag kveld en skriftlig uttalelse fra partisekretær Mari Eifring i Rødt. Der heter det at Arne Byrkjeflot har fått en klar reaksjon fra partiledelsen. Men arbeidsutvalget i partiet mener det ikke er grunnlag for disiplinære tiltak mot lederen for lokallaget i Trondheim.

LES MER: Rødt-styret trekker seg i protest mot Arne Byrkjeflot

–Denne saken er en dyp tragedie for alle involverte, for de berørte familiene og for lokalmiljøet vårt i Trondheim. Unge kvinnelige partimedlemmer skal ivaretas godt i Rødt, og vi godtar ikke at eldre partimedlemmer står i veien for det, heter det i uttalelsen.

–Ledelsen har kritisert Arne Byrkjeflot for å ha utvist dårlig dømmekraft, og vi fikk også Byrkjeflot ut av politiske verv og partipolitiske sammenhenger der de to medlemmene kunne møtes. Målet var å følge opp kvinnen og gi henne rom på de politiske arenaene i Rødt der hun ønsket å delta, skriver partisekretæren i redegjørelsen til Adresseavisen.

Rødt vil i dag offentliggjøre denne redegjørelsen.

Ville ivareta kvinnen

I uttalelsen skriver partisekretæren at det ifølge vedtektene kan opprettes disiplinærsak mot partimedlemmer dersom et medlem skader eller motarbeider Rødt, eller bryter vedtektene.

–Vi er varsomme med å iverksette eksklusjoner av medlemmer. I denne saken har vi gitt en klar reaksjon til Byrkjeflot, og håndtert saken med formål om å ivareta kvinnen. Vi ønsker å være åpne om vår behandling av saken, men vi syns det er vanskelig å gå i detalj om hendelsesforløpet, fordi det er personlige hensyn vi er nødt til å ivareta, skriver Mari Eifring i brevet Adresseavisen fikk i går kveld.

Ikke grunnlag for anmeldelse

Partisekretær Mari Eifring opplyser videre at styret i Rødt Trondheim foreslo at Rødt sentralt skulle ta saken til landsstyret og reise disiplinærsak der. Arbeidsutvalget valgte i sin behandling av saken å vedta at det ikke var grunnlag for disiplinærtiltak, og at det derfor ikke skulle reises disiplinærsak i landsstyret. Beslutningen har ikke blitt anket av styret i Rødt Trondheim eller andre. Saken ble derfor ikke behandlet i landsstyret.

- Der orienterte partisekretæren om at et forslag om å reise disiplinærsak hadde blitt behandlet i arbeidsutvalget, som avviste forslaget, skriver Rødt i en presisering fredag morgen.

–Rødts ledelse har fått juridisk bistand i saken. Vi har fått bekreftet at det ikke har vært grunnlag for å anmelde saken, og at den juridisk sett er håndtert på en forsvarlig måte, skriver Eifring.

Varslet ikke andre

Partiets ledelse valgte, da forholdet ble kjent for dem, ikke å varsle andre organisasjoner der begge partimedlemmene hadde jobbet sammen.

–Den involverte kvinnen ønsket ikke at vi skulle varsle disse organisasjonene, og vi valgte på det punktet å etterkomme det ønsket. Målet var å legge til rette for at den involverte kvinnen kunne fortsette sitt politiske og organisatoriske virke der, etter eget ønske, heter det i uttalelsen fra ledelsen i Rødt.

Partisekretær Mari Eifring legger til:

–Jeg synes det er veldig synd at de (styremedlemmene i Trondheim red.anm.) trekker seg, og er veldig lei meg for utfallet av denne saken.

Rødts partisekretær Mari Efring. 

Rødts partisekretær Mari Efring. 

På forsiden nå