NHO: - Streiken er ulovlig

I to timer i morgen formiddag står kollektivtrafikken i Trondheim stille. NHO mener morgendagens streik er ulovlig.

Saken oppdateres.

Flertallet av Team Trafikks busser i Trondheim står mellom klokken 10 og 12 onsdag, men alle ruter som starter før klokken 10 vil gå som normalt.

Team Trafikk og en rekke andre bedrifter har de siste dagene sendt ut rundskriv på arbeidsplassene med beskjed om at den to to timer lange markeringen for å beholde avtalefestet pensjon (AFP) anses som en ulovlig streik.

- Ulovlig streik

- Dette gjør de bare for å skape utsikkerhet blant arbeidstagerne, men det virker ikke hos oss. Jeg regner med at de fleste stiller opp på streiken, sier Ole Roger Berg, hovedtillitsvalgt for 400 bussjåfører i Team Trafikk, organisert i LO-forbundet Fagforbundet.

Adm.direktør Arne J. Nymo peker på at NHO mener det er en ulovlig streik. Sjefen i Team Trafikk signaliserer samtidig at streiken ikke vil få andre konsekvenser for de som deltar enn at de blir trukket i lønn.

Varierende tidspunkt

- Vi regner med at streiken går sin gang. For oss er det viktig å organisere dette på en måte slik at passasjerene blir minst mulig rammet. Vi har også en del sjåfører som ikke streiker.

- Jeg tror bedriften forstår at de er på tynn is. LO og NHO er uenig om dette er en lovlig konflikt eller ikke. Derfor kan ingen slå fast at dette er en ulovlig streik, sier Ole Roger Berg.

I Trøndelag blir det de fleste steder som deltar i markeringen to timer politisk streik, men tidspunktet for streiken varierer noe.

Til nå har 150 bedriftsklubber og fagforeninger sluttet seg til den politiske streiken.

 
På forsiden nå