AFP-reformen:

«Stans pensjonistranet!»

- AFP må videreføres! sier leder i LO Trondheim, Arne Byrkjeflot. Han og flere hundre personer er samlet til streik på Torvet i dag.

Mellom tre og fire hundre personer heiset streikeflagget og gikk samlet fra Marienborg inn til sentrum klokken 12 i dag, her møtte de et tog fra EC Dahls bryggeri.