- Planlegg din egen begravelse

Flere barnekull og ny ektefelle kan gjøre begravelsen konfliktfull.

Saken oppdateres.

Nå ber Svanholm begravelsesbyrå i Trondheim folk om å skrive gravferdstestamentet for å fortelle de gjenlevende hvordan de vil ha minnestunden.

- Noen familier blir aldri enig om hvordan begravelsen skal foregå. Å arrangere ulike bisettelser for ulike familiegrener kan derfor bli løsningen, sier gravferdskonsulent Lars Erik Svanholm.

To bisettelser

Stadig oftere opplever Svanholm at familiemedlemmer havner i uløselige konflikter når en begravelse skal planlegges. I de verste tilfellene står familiegrener så steilt mot hverandre at de nekter å møte hverandre i kirken.

- Det hender at vi må arrangere to ulike bisettelser for en og samme person. Fra den ene til den andre bisettelsen kan vi ha full utskifting av blomster, sanger og annen musikk, sier Svanholm. Både han og flere andre i bransjen beklager utviklingen. De ser at konfliktene sliter på alle involverte, også begravelsesbyråenes egne ansatte.

- Konfliktene fører til at den enkeltes bearbeiding av egen sorg blir utsatt. Dermed vil sorgprosessen strekke seg over mye lengre tid enn nødvendig, sier han.

Gravferdstamente

Svanholm Begravelsesbyrå i Trondheim tar nå et eget initiativ for å forebygge familiekonflikter i forbindelse med kommende begravelser. I en serie annonser oppfordrer de folk til å skrive sitt eget «gravferdstestamente». På et ferdiglaget skjema kan hvem som helst føre opp ønsker for egen begravelse: Om de vil kremeres eller jordbegraves, om det skal være en kristen eller humanistisk seremoni, om det skal være minnestund eller ikke - samt ønsker om blomster, sanger og gaver til gode formål. De kan også peke ut en av sine etterlatte som ansvarlig for begravelsen. Begravelsesbyrået tilbyr seg å arkivere «testamentet» fram til vedkommendes dødsdag.

Mange ekskoner

- Vi ser ofte at familiekonflikter dempes når opplysninger om avdø des egne ønsker for begravelsen kan fremskaffes, sier Svanholm. Selv synes han det er best om den enkelte avklarer slike spørsmål med sine nærmeste i god tid før døden inntreffer - og uten å gå omveien om arkivskapene i et begravelsesbyrå. Enkelte gjør det også, men ofte ikke dem som helst burde ha gjort slike forberedelser.

- Familiemønstrene har endret seg sterkt de siste årene. En mann som dør kan ha flere ekskoner og samboere. Ofte har han barn fra flere forhold også. Kontakten mellom ulike barnekull er ofte minimal. Barna kan også ha svært forskjellig bakgrunn, og ulike oppfatning om hvordan en begravelse skal arrangeres. Da oppstår ofte konfliktene, sier Svanholm.

Blir meglere

Både han og hans kolleger opptrer ofte som meglere mellom familiemedlemmer som er uenige om begravelsesdetaljer.

- Vi oppleves som en nøytral tredjepart og blir vanligvis godtatt som meglere. Heldigvis har vi gravferdsloven å støtte oss til. Der står det at kommunen må gjøre nødvendige vedtak om familien ikke blir enig. Stadig oftere må vi vise til dette punktet i loven i et forsøk på å presse partene til enighet, sier han. Loven presiserer også hvem som har rett til å sørge for begravelsen: Ektefelle kommer foran barn, myndige barn foran foreldre osv. Men en samboer har ifølge loven ikke formelle rettigheter til å arrangere en begravelse - uten at vedkommende har levd i et ekteskapslignende forhold med avdøde (dvs. felles folkeregisteradresse i to år eller skriftlig fullmakt fra avdøde.)

Svanholm presiserer at et «gravferdstamente» ikke er juridisk bindende for familien som arrangerer begravelsen.

Svanholm Begravelsesbyrå har flere ferdig utfylte «gravferdstestamenter» i sitt arkiv. De fleste er skrevet av enslige personer, uten nære pårørende. Slik vil de sikre seg en verdig begravelse med seremoni, eget gravsted og gravstein. Det meste kan bestemmes på forhånd.

Lars Erik Svanholm vil ellers minne om at en konfliktfylt begravelse ofte blir mye dyrere for familien enn en konfliktfri.

- Vi som forbereder begravelsen skriver timelister. Må vi bruke mye tid på uoverensstemmelser og megling, øker utgiftene tilsvarende, påpeker han.

Prisen på en begravelse kan variere veldig fra noen få tusen til flere hundre tusen kroner, alt etter størrelsen på minnesamværet og serveringen til gjestene etterpå. Prisene på blomster, kister og gravsteiner varierer også en hel del. De som vil gravlegges i en annen kommune enn bostedskommunen, må også belage seg på betydelige kommunale ekstraavgifter, ofte flere tusen kroner. Men alt dette blir de pårørende orientert om før begravelsen. Dermed har de muligheten til å velge.

Alle trosretninger

Svanholm Begravelsesbyrå har et eget nøytralt seremonirom der det kan arrangeres begravelser for personer fra alle trosretninger. -.Rommet har blitt mye mer benyttet enn vi trodde før vi flyttet til Strinda, også til vanlige kristne bisettelser og begravelser, sier gravferdskonsulenten som representerer fjerde generasjon i det kjente Svanholm-dynastiet i Trondheim. Begravelsesbyrået har ca. 800 av byens ca. 1300 årlige begravelser.

 
På forsiden nå