Krever politifolk tiltalt for forsettlig drap

Abid Q. Raja, advokaten til de etterlatte, krever tre politifolk tiltalt for forsettlig drap på Eugene Obiora.

Saken oppdateres.

Mens Spesialenheten har henlagt saken mot fire polititjenestemenn som har vært etterforsket i saken, krever Raja i sin klage til Riksadvokaten at tre av dem tiltales for forsettlig drap.

Raja mener Spesialenheten har oversett vitneutsagn om at det ble tatt to halsgrep på Obiora.

«Vi mener at et nytt kvelertak utenfor må medføre - uten ytterligere vurderinger - tiltale for forsettlig drap.», skriver Raja i klagen. Han mener Spesialenhetens etterforskning omkring det påståtte andre halsgrepet er svak.

- Spesialenhetens arbeid har vært usedvanlig selektivt. De har plukket ut de elementene som bekrefter deres vedtak og hoppet bukk over resten, sier Raja.

- Ikke nødverge

Videre argumenterer Raja med at det ikke kan hevdes at politifolkene opptrådte i nødverge, all den tid Obiora lå på bakken med hendene festet i håndjern på ryggen. «Voldsutøvelsen i Obiora-saken er samlet sett så massiv at det fremstod for alle rundt som mest sannsynlig at Obiora var i livsfare», skriver han i klagen. Han mener derfor politifolkene skjønte at de utsatte Eugene Obiora for livsfare, og at de dermed opptrådte forsettlig.

- Veldig mange vitner så livet til Eugene Obiora ebbe ut, sakte, men sikkert. De så en syk mann som gispet etter luft og kjempet for livet.

Spesialenheten snur det hele på hodet når de hevder at politimennene presset ham ned fordi han kjempet imot. Eugene Obiora kjempet fordi han ble presset ned.

Hvis polititjenestemennene har holdt det for overveiende sannsynlig - det vil si 51 prosent - at døden vil inntreffe som følge av det de gjorde, så er det grunnlag for tiltale for forsettlig drap, sier Raja.

Skulle Riksadvokaten komme til at politifolkene ikke bør tiltales for forsettlig drap, mener Raja de må tiltales for uaktsomt drap eller legemsbeskadigelse med døden til følge.

- Useriøst

Da Adresseavisen i går kveld gjorde advokat for de involverte polititjenestemennene, Jens-Ove Hagen, oppmerksom på at Raja vil ha tre av politimennene anklaget for forsettlig drap, reagerte han med vantro.

- Jeg begynner å lure på om Raja er i ferd med å miste fotfestet. Hvis de skal tiltales for forsettlig drap, betyr det at det de gjorde har vært bevisst og med et forsett om å utføre drap. Raja har forlatt det seriøse planet, det er min eneste kommentar, sier Hagen.

I morgen legges hele klagen ut på nettsidene til Rajas advokatkontor.

- Vi gjør det fordi folks engasjement har vært så stort i denne saken, både i Oslo, Trondheim og resten av landet, sier Raja.

På forsiden nå