«Skyggen» slipper fri

Nokas-drapsmannen Kjell Alrich Schumann (47) får sitt ønske om løslatelse oppfylt.

Se video fra Sør-Trøndelag tingrett mandag der Nokas-drapsdømte Kjell Alrich Schumann fikk innvilget prøveløslatelse.

Saken oppdateres.

Kjell Alrich Schumann er innvilget løslatelse, under vilkår. Han blir dermed prøveløslatt etter å ha sonet minstetiden på ti år av forvaringsdommen på opprinnelige 16 år.

Vilkårene er at han fortsetter behandlingen han har fått hos psykolog. Han vil også få uanmeldte hjemmebesøk på gården i Finnskogen.

LES OGSÅ: Jeg forholder meg til det som retten avgjør

Påtalemyndigheten har nå 14 dager på å bestemme seg for om de vil anke. De har tidligere varslet at de kommer til å gjøre dette. Inntil dette er avgjort, må Schumann sitte i fengsel. Det betyr at han også må tilbringe julen i Trondheim fengsel.

- Svært fornøyd

- Schumann er naturligvis svært fornøyd med det han oppfatter som en grundig og riktig avgjørelse, sier forsvarer Fredrik Schøne Bodwall.

Han frykter nå en anke fra påtalemyndigheten.

- Vi håper de tar denne dommen til etterretning og innretter seg deretter, sier forsvareren.

Han sier at Schumann er beredt på de vilkårene som er satt i dommen.

- Han har selv et ønske om å fortsette hos psykolog, og han er innforstått med de kravene som stilles til ham, sier Schøne Bodwall.

- Vil leve lovlydig

Schumann må i tillegg oppholde seg på gården i Finnskogen, og være 100 prosent sysselsatt der. Han kan heller ikke forandre bosted uten å søke om dette.

Kriminalomsorgen i Hedmark skal føre streng kontroll av Schumann, og kan foreta uanmeldte besøk.

47-åringen har hele tiden vært klar på at han ønsker å bosette seg på familiegården.

- Han vil leve et lovlydig liv, sier forsvareren.

På tross av at Schumann tidligere er domfelt åtte ganger, valgte retten å legge vekt på faren for gjentagelse av voldelige og alvorlige lovbrudd på linje med Nokas-ranet.

- Ingen mønsterfange

- Han har tilstått sine handlinger og møtt de pårørende, og reflekterer overfor sin psykolog over de lidelser han har påført samfunnet. Han har ikke vært en mønsterfange, men de regelbruddene han har hatt i fengsel har vært små, sa dommer Bjørn Berg.

Han påpeker at Schumann har nettverk rundt seg og et fast arbeid å komme til.

- At han har en personlig gjeld på 50 millioner kroner vil bety store utfordringer, men han har fått et opplegg og en plan for å klare dette, sier Berg.

Schumann skal prøveløslates med en prøvetid på fem år.

Dommen i Sør-Trøndelag tingrett er enstemmig.

Schumann ønsket ikke selv å kommentere dommen overfor mediene idag.


I forrige uke argumenterte 47-åringen, som går under tilnavnet «Skyggen», to dager til ende i Sør-Trøndelag tingrett.

Han mente at han nå er moden for løslatelse fra Trondheim fengsel, hvor han har sittet i ti år. Schumann har utdannet seg som tømrer under oppholdet i fengselet, og sier han vil flytte tilbake til Finnskogen for å starte sin karriere som lovlydig borger.

Her skal han blant annet ta del i brødrenes vedproduksjon, og arbeide hos en lokal entreprenør.

- For tidlig

Aktor Tormod Haugnes hadde liten tillitt til Schumanns tilsynelatende noble hensikter.

– Det er for tidlig å sette ham på frifot. Det er fortsatt fare for gjentakelse, sa Haugnes i sin prosedyre i Sør-Trøndelag tingrett onsdag.

Kjell Alrich Schumann (47) ble dømt til 16 års forvaring, med en minstetid på ti år, for sin rolle i Nokas-ranet i april 2004. Det var Schuman som skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland under ranet.

Schumann ba om prøveløslatelse. Begjæringen behandles i Sør-Trøndelag tingrett, fordi 47-åringen soner i Trondheim fengsel. Det retten må ta stilling til, er om Schumann vil utgjøre en fare for samfunnet eller enkeltpersoner dersom han løslates.

– Spørsmålet er om det er forsvarlig ut fra samfunnsvernet å sette ham på frifot, sa aktor Haugnes. Han minnet om at Schumann sto helt sentralt i planleggingen og gjennomføringen av Nokas-ranet, og at han var villig til å bruke omfattende vold for å gjennomføre ranet.

Har bidratt lite

Videre påpekte aktor at han løy i tingretten, og tilsto først når bevisene var overveldende, i lagmannsretten senhøstes 2006.

– Han måtte tilpasse seg bevisene, og tilsto ikke mer enn han måtte. Han oppga ikke noen andre som har deltatt. Han sa ingenting om hvor ransutbyttet var blitt av. Det har han heller ikke gjort i årene som er gått siden da, konstaterte Haugnes.

Shumann er straffedømt åtte ganger tidligere. 27. februar 1995 ble han dømt til 90 dagers fengsel i den gang Oslo forhørsrett for blant annet flere tilfeller av biltyveri. 6. mai 1996 møtte Schumann i Solør tingrett tiltalt for grovt ran av en postbil.

For dette ble han dømt til fengsel i tre år og seks måneder. 24. mars 1998 ble han prøveløslatt. I fengselet tok han lastebilsertifikat, og han begynte nå å omtale seg selv som trailersjåfør. I fengsel skal Schumann ha blitt kjent med flere kriminelle. Han kom etter hvert inn i et beinhardt ransmiljø på Østlandet.

Tyverier og heleri

Etter at han slapp ut, begynte han igjen å stjele biler. Bilene ble, ifølge rettspapirer, parkert på familiegården på Åsnes. Her lagret han også våpen og militæreffekter.

12. juni 2001 satt Schumann igjen på tiltalebenken ved siden av sin advokat Morten Furuholmen. Denne gangen ble han dømt til fengsel i to år og ti måneder for fem grove tyverier, to grove helerier, sju simple tyverier, seks simple helerier, fem tilfeller av dokumentforfalskning og en overtredelse av våpenloven.

Aktor refererer til det grove ranet, og viser til rettspapirer som peker på faren for gjentakelsesfare. Det er ventet at Schumanns kriminelle løpebane vil bli et tema for hvorvidt han skal få innvilget løslatelse eller ikke.

Mønsterfange

Forsvarer Fredrik Brodwall hevder Schumann har vært en mønsterfange uten spesielle anmerkninger.

– Han har hele tiden angret for at han skjøt og drepte Klungland. Det går ikke en dag uten at han tenker på hva han gjorde og hva han utsatte avdødes familie for, har forsvareren tidligere sagt.

- Shumann er svært fornøyd med rettens avgjørelse, sier forsvarer Fredrik Schøne Bodwall. 

- Shumann er svært fornøyd med rettens avgjørelse, sier forsvarer Fredrik Schøne Bodwall. 

Kjell Alrich Schumann ble dømt til 16 års forvaring for Nokas-ranet i 2004. Mandag fikk han innfridd ønsket om løslatelse etter minstetiden på ti år. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. 

Kjell Alrich Schumann ble dømt til 16 års forvaring for Nokas-ranet i 2004. Mandag fikk han innfridd ønsket om løslatelse etter minstetiden på ti år. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. 

På forsiden nå