Politikerne lover ny Sluppen bru i løpet av 2017

Miljøpakkekameratene er blitt enige: Ny Sluppen bru blir prioritert og skal stå klar i 2017.

Ny Sluppen bru skal stå klar i 2017. Prosjektet er sikret ved å utsette noen bevilgninger til E6 Sør og Elgeseter gate. 

Saken oppdateres.

Frem til nå har det vært høyst uklart når den etterlengtede brua ville komme.

I det eksisterende handlingsprogrammet er storparten av investeringen plassert i perioden 2018 - 2023. Byens verste flaskehals har irritert mange i lange bilkøer. Nå skimtes en slutt på lidelsene.

For de syv partiene har gjort noen grep i handlingsprogrammet og flyttet ny bru nærmere i tid. Nå er både finansiering og et konkret tidspunkt på plass. Fylkestinget gjør sitt vedtak onsdag. Torsdag ettermiddag gjør bystyret det samme.

Og det blir flertall i bystyret. Syv partier står bak Miljøpakken. Som kjent har bare Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet takket nei til å være med.

Viktig bru

Kommunalråd Geir Waage sier det har vært viktig for alle partier å prioritere ny Sluppen bru. Prosjektet er sikret ved å utsette noen bevilgninger til E6 Sør og Elgeseter gate. Investeringsrammen på E6 reduseres med 150 millioner og i Elgeseter gate med 100 millioner, begge i 2015. Midlene tilføres de to prosjektene i 2018.

Høyres kommunalråd Yngve Brox sier det var jubel på partiets gruppemøte da representantene fikk høre at ny Sluppen bru nå endelig er plassert på kartet.

– Brua gir kollektivtrafikken helt nye muligheter når vi får den i kombinasjon med Byåsentunnelen.

Bymiljøavtaler

Fra 2017 overtar bymiljøavtalene for de statlige belønningsmidlene. Det betyr usikkerhet rundt den videre finansieringen av miljøpakkeprosjektene. 26 milliarder er øremerket avtalene som staten skal inngå med i alt 16 byer landet rundt.

Venstres kommunalråd Jon Gunnes sier beløpet er altfor lite hvis alle ønsker skal innfris over alt. Særlig hvis det er hold i påstandene om at baneprosjektene i Oslo og Bergen skal prioriteres. Da blir det ikke stort til de andre byene.

Waage sier han har store forventninger til bymiljøavtalene med de meldingene som har kommet fra den nye regjeringen.

– Jeg mener Trondheim står godt rustet til å få midler.

Kapitalutgifter

Politikerne pådrar pakkeregnskapet en merutgift på 300 millioner fordi Sluppen bru forseres, og man går inn for en raskere utbygging av E6 Sør. Det må lånes penger til dette. Strekningen som gjenstår frem til Melhus, skal bygges som ett prosjekt.

Marte Løvik (Senterpartiet) sier handlingsprogrammet slik det blir vedtatt, også omfatter tiltak for økt trafikksikkerhet i kryss der ulike trafikanter møtes. Krysset nederst i Byåsveien er et av dem. Det blir også fremskyndet et prosjekt for trygg sykling til skolene.

Biogass

Kommunalråd Geirmund Lykke (KrF) peker på forlikets manglende tiltak for overgang til biogass. Det er beregnet at å erstatte LNG-gass til AtBs 216 gassbusser med biogass, vil gi en årlig merutgift på mellom 32 og 36 millioner kroner. Med en slik prisforskjell, er kjøp av biogass lite interessant.

– Skal Trondheim nå målsettingen om reduksjon av utslipp, må vi få en overgang til biogass. Vi oppfordrer storting og regjering til å ta fatt i dette gjennom avgiftspolitikken. Merkostnaden bør kompenseres i bymiljøavtalene. Hvis AtB går over til biogass, etablerer vi et marked som kan gjøre det interessant å produsere, sier Lykke.

På forsiden nå