Intern rapport avdekker rasistiske holdninger i politiet:

En av ti godtar svarting og pakkis

Nesten halvparten av de ansatte i Sør-Trøndelag politidistrikt mener, er usikre eller har tatt stilling til om det finnes rasistiske holdninger i politiet.

Saken oppdateres.

Les hele rapporten her!

Skriv din mening: Hvilke grep må politiet gjøre?

Det viser rapporten «Tillit på prøve» som kartlegger politifolkene i Sør-Trøndelag sine holdninger til innbyggere med utenlandsk bakgrunn. NTNU Samfunnsforskning har laget rapporten på oppdrag fra Sør-Trøndelag politidistrikt.

  • Sju prosent av de spurte i Sør-Trøndelag politidistrikt mener innvandrermiljøene er en kilde til utrygghet.
  • 9 prosent - nesten hver tiende politiansatt - mener bruk av ord som, svarting, pakkis, neger og guling er akseptabelt.
  • 15 prosent svarer bekreftende på at det finnes negative holdninger til innvandrere.
  • 11 prosent mener det forekommer rasisme blant ansatte i eget politidistrikt.
  • 31 prosent av de spurte er usikre på om det finnes negative holdninger.

Krenkende og sårende

- Vi mener at dette er uakseptabelt. Det er krenkende og sårende å oppleve slike beskrivelser, og det stempler en gruppe. Det viser at noen har sovet i timen, sa forskningsleder Berit Berg – da hun la frem rapporten i dag.

Forskeren mener summen av dem som svarer bekreftende, eller ikke vil svare på om det finnes negative holdninger overfor innvandrere, er høyt. Hun påpeker at en tredjedel av de ansatte ikke ville svare på spørsmål om holdning til innvandrere.

- Dette betyr at nesten halvparten mener, er usikre eller har tatt stilling til om det finnes rasistiske holdninger i politiet. Som forsker opplever jeg dette som et høyt tall. Et hovedproblem er at mange ikke har tatt stilling. Mange er usikre og har ikke meninger, sier Berg.

Etnisk hvitt

Undersøkelsen viser videre at Sør-Trøndelag politidistikt nesten er helt etnisk hvitt, med unntak av noen få vikariater. Ingen av de mellom 500 og 600 ansatte har minoritetsbakgrunn.

- Det gjenspeiler ikke samfunnet for øvrig, sier Berg.

Hun mener Sør-Trøndelag politidistrikt har noe å lære av politidistrikt med erfaring med innvandrermiljø.

- Om det dreier seg om besøk hos Grønland i Oslo, Amsterdam eller London spiller mindre rolle. Det viktigste er at Sør-Trøndelag politidistrikt må sette av midler for å lære seg dette, sier Berg.- Blind lojalitet

Hun trakk også frem at én av tre av de ansatte mener det er vanskelig å si fra om interne forhold i politiet.

- Det er en intern kultur som preges av mange positive trekk, lojalitet, samhold og solidaritet. Men undersøkelsen sier også noe om en politikultur og et korps som forveksler lojalitet med blind lojalitet. De er redd for å ta opp ting, slik at det danner seg et meningsdiktat, sier Berg.

- Det er en intern kultur som ikke er åpen for kritikk eller negative ting. Det viktigste rådet vi vil gi politiet er at de er nødt til å gå inn i de ubehagelige tingene. Og det er viktig at folk har mot til å følge opp.

Varsler strakstiltak

Politimester Per Marum mener politiet nå har fått nødvendig kunnskap om situasjonen.

- Vi hadde mye synsing, men viste lite om interne holdninger. Vi tar hovedsignalene i undersøkelsen på alvor. Vi har en tøff jobb foran oss. La det være sagt: Det er nulltoleranse mot rasisme i Sør-Trøndelag politidistrikt, som ellers i samfunnet. Vi skal iverksette tiltak, både på kort sikt og lang sikt, sa politimester Per Marum etter å ha fått rapporten på bordet.

Ledelsen og de tillitsvalgte i Sør-Trøndelag politidistrikt fikk rapporten presentert i dag tidlig. I ettermiddag ble den offentliggjort.

- Vi ønsker en 100 prosent åpenhet til publikum og ansatte. Det er den eneste veien å gå, mener Marum.

Han understreker at sjangerbruk og åpenhet internt er tema som vil sentrale i arbeidet fremover.

- Det skal være tillatt å si fra dersom det finnes holdninger som ikke er akseptabel. Sjangerbruk internt skal det også ses på. Jeg er glad for at tingene er avdekket og leselig, sier Marum.

Dybdeintervjuer

Rapporten som ble lagt frem for pressen i politihuset i Trondheim i ettermiddag, er en del av en undersøkelse som er en del av et større prosjekt om politiets forhold til etniske minoriteter.

Forskningsleder Berit Berg har skaffet seg et inntrykk av hvilket forhold politiet har til etikk og til det flerkulturelle samfunnet, gjennom en spørreundersøkelser og dybdeintervjuer.

367 politiansatte har svart på spørreskjema og 20 har deltatt i intervju. De spurte i undersøkelsen utgjør 70 prosent av alle ansatte i distriktet. 22 personer fra innvandrermiljøene har deltatt i individuelle intervju.

Ifølge undersøkelsen har få innvandrere negative erfaringer med politiet.

- En person svarte «jeg tror ikke at politiet er rasistisk, men noen få». Det kan være en slags konklusjon på svarene fra innvandrermiljøet, sier Berg.

Hun innledet med å si at rapporten ikke handler om Obiora-saken, karikaturtegningene eller ambulansesaken i Oslo.

- Dette har selvfølgelig vært et bakteppe. Avisene har vært full av stoff om disse tre sakene det siste året, sier Berg.

 
 
 
 
På forsiden nå