– Vi er ikke rasister

Obiora-saken har ingenting med rasisme å gjøre, mener de fire politifolkene som er involvert. De føler seg feilaktig brukt som eksempel på at det eksisterer offentlig diskriminering i Norge.

Saken oppdateres.

Etter at Eugene Obiora (48) ble pågrepet utenfor Østbyen servicekontor og døde for ett år siden, har både politifolkene som rykket ut og resten av politikorpset ved Sør-Trøndelag politidistrikt blitt stemplet som rasistiske. I løpet av sommeren har media brakt nyheter om Muhammed-karikaturer ved Sør-Trøndelag politidistrikt, ambulanseskandalen i Oslo og om arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, som vil kartlegge hvor utbredt offentlig rasisme er.

Politifolkene føler at Obiora-saken ligger som et bakteppe hver gang disse sakene omtales, og mener det blir helt feil.

Vonde beskyldninger

– I den debatten om offentlig diskriminering som pågår i media hver dag nå, så ligger Obiora-saken i bakkant hele tiden. Det er urettferdig i og med at rasisme ikke har noe med denne saken å gjøre, sier de fire politifolkene til Adresseavisen.

– Har noen av dere et problematisk forhold til innvandrere?

– Nei, og det er vondt å få slike beskyldninger mot seg. De har ikke rot i virkeligheten. Vi opplever heller ikke at det er rasister i politikorpset i Trondheim.

Politimannen som tok halsgrep på Obiora under pågripelsen, gjør det klart at hudfarge var uvesentlig for hvordan han løste oppdraget inne og utenfor sosialkontoret.

– I den grad hudfarge spilte inn, medførte det at jeg fikk sosialkontorets leder til å komme og snakke med Obiora en gang til. Dette for å forsikre meg om at Obiora, siden han var innvandrer, hadde forstått budskapet. Utover det, hadde ikke hudfargen noen som helst betydning, sier tjenestemannen.

– Du og dine kolleger er beskyldt for å drive med rasistisk politivold.

– Ja, og i den forbindelse er det interessant å se på hvordan advokat Abid Q. Raja har stått på tv og sagt dette mange ganger. I påtegningen som han leverte til Riksadvokaten derimot, nevner han ikke rasisme med et eneste ord. Så han finner tydeligvis ikke noe hold for det i saken. Han hiver seg bare på den populistiske bevegelsen som er i gang, og bruker det for alt det den er verdt, sier politimannen, som frykter at denne pågående debatten i media kan virke mot sin hensikt.

– Jeg er redd for at den debatten som nå raser i mediene kan skape rasisme. Du får skarpere fronter, og folk blir veldig lei av det. De aller fleste innvandrere, erfarer jeg, har det synet som vi fire har: At det ikke er rasisme i politiet og at vi behandler folk likt. Men så har du noen personer som står på barrikadene, og som gjør at frontene spisses. Da kan det skapes rasisme, tror jeg.

Bruker Obiora-saken

Politifolkene blir også oppgitt av at noen politikere bruker Obiora-saken til inntekt for sin egen politikk, uten å kjenne saken.

– Vi har enkelte politikere som snakker om diskriminering i det offentlige i Norge. De trekker paralleller til denne saken. Vi blir dermed eksempel på at det eksisterer offentlig diskriminering. Det er synd når de ikke kjenner saken og vet hva som foregikk, sier politimennene.

– Men hvis dere hadde oppfattet at en kollega var rasist, hadde dere sagt fra?

– Ja, slike holdninger kan ikke folk som utøver makt ha. Det tolererer vi ikke. Hvis det finnes politifolk med slike tendenser, så blir de uansett luket ut i studietiden, mener tjenestemennene.

 
På forsiden nå