Vil ha evaluering av Obiora-saken

Skal politifolk som etterforskes i alvorlige saker settes til andre arbeidsoppgaver mens spesialenheten jobber? Det mener tjenestemennene som pågrep Eugene Obiora (48) må vurderes.

Saken oppdateres.

De fire politimennene håper at det blir gjennomført en ekstern evaluering i forbindelse med Obiora-saken.

Etter at Eugene Obiora (48) døde etter pågripelsen ved Østbyen servicesenter for litt over et år siden, har tre av de involverte tjenestemennene fortsatt i sine arbeidsoppgaver som før, mens den fjerde har byttet tjeneste etter eget ønske. Dette har vakt harme blant enkelte, noe politifolkene også har en viss forståelse for. I en eventuell evaluering av saken må dette bli et sentralt tema, mener de fire.

Suspensjon

– Det kan være gjenstand for evaluering i ettertid om det skal innføres rutiner slik at politifolk får andre oppgaver mens etterforskning pågår. Dette kan være riktig overfor den enkelte tjenestemann, men også i forhold til publikums tillit til systemet. Men for å gjennomføre noe slikt, må regelverket endres, poengterer politifolkene. Så lenge reglene er som i dag, ville de ha følt det som en forhåndsdom om politimesteren hadde beordret dem til andre arbeidsoppgaver som følge av Obiora-saken.

Flere har krevd politimennene suspendert mens spesialenhetens etterforskning av Obiora-saken pågår. Overfor disse har politimester Per M. Marum vist til at det etter tjenestemannsloven må foreligge opplysninger som kan føre til avskjedigelse for å kunne suspendere.

Klarere regler

Politifolkene mener at en eventuell evaluering bør utføres av ekstern ekspertise, på oppdrag fra Politidirektoratet siden saken angår politiet på nasjonalt plan. De er også av den oppfatning at dette er et arbeid som allerede burde ha vært igangsatt – i og med at fortløpende evaluering etter deres mening er bedre enn evaluering i ettertid.

– Evalueringen bør inneholde alle sider ved saken, fra oppdragsløsningen til håndteringen av implisert personell, media, spesialenheten osv., for i videst mulig grad ta lærdom av det som er gjort, eller burde vært gjort, mener politifolkene.

– Det har vært sterke reaksjoner etter at en person dør og dere får fortsette i jobb som før?

– Vi skjønner de reaksjonene der, og det bør også politiet på landsbasis ta innover seg og kanskje gjøre noe med. Vi håper det blir en evaluering av saken. Klarere regler rundt dette ville ha vært en styrke for oss også. I dette tilfellet her hadde vi kanskje sluppet mye av den negative omtalen, sier politifolkene.

Positivt ønske

Politidirektør Ingelin Killengreen har følgende kommentar til politifolkenes håp om evaluering.

– Det er viktig at denne saken blir evaluert i ettertid slik at vi alle kan lære av den, og det er meget positivt at tjenestemennene som var involvert ønsker dette. Politidirektoratet venter nå først på Riksadvokatens avgjørelse, og viser også til at justisministeren har varslet en generell evaluering av spesialenheten. Vår videre oppfølging må sees i lys av dette, men vi vil under enhver omstendighet sørge for at hele saken blir gjenstand for gjennomgang og læring, sier Killengreen til Adresseavisen.

 
        
            (Foto: STEINAR FUGELSØY)

  Foto: STEINAR FUGELSØY

På forsiden nå