- Syklister og fotgjengere burde betale bompenger

Bilistenes Aksjonsgruppe mener bomstasjonene i Trondheim er sosialt urettferdige.

Leder for Bilistenes Aksjonsgruppe, Johan Morten Nome, mener det er dypt urettferdig at bilistene betaler bompenger for veier som også brukes av gående, syklende og kollektivtransport. 

Saken oppdateres.

- Hvis en bompengepakke først er vedtatt, burde alle som bruker veien betale for den. Da burde man også sette opp bommer for syklister og fotgjengere, slik at de også kan betale bompenger. Da hadde man kanskje sett hvor absurd bompenger egentlig er.

Det sier leder for Bilistenes Aksjonsgruppe, Johan Morten Nome. Han understreker at organisasjonen prinsipielt er mot bompenger.

- At bare bilistene betaler for veiene, er helt feil. Alle benytter veien på en eller annen måte, enten de er bilister, fotgjengere eller syklister. Men skal man først ha bompenger, er det rimelig at fotgjengere og syklister også betaler, all den tid veiene også kommer dem til gode, sier Nome.

LES OGSÅ:  Her kommer Trondheims nye bomstasjoner

LES OGSÅ:  Miljøpakken svarte på dine spørsmål om bomstasjonene

LES OGSÅ: «Kondolerer. Snart er Midtbyen helt død».

KOMMENTAR: Bompenger er småpenger

- Sosialt urettferdig

Bilistenes Aksjonsgruppe er registrert som en ideell organisasjon i Brønnøysundregistrene, og har ifølge Nome til sammen 13 700 medlemmer på landsbasis.

Selv bor han i Tønsberg, men forteller at flere av medlemmene kommer fra Midt-Norge, og at bomstasjonene Miljøpakken fører med seg har vært et mye debattert tema.

- Ja, vi får en del bekymringsmeldinger fra trøndere som ikke liker dette. Det som er feilen, er at de svakeste gruppene sliter mest med bompengeordningen. Det koster like mye for pensjonister, uføre og studenter. Det er ingen forskjell på en nyrik kar i Mercedes og en enslig mor i en Opel Corsa, sier Nome.

- Vi betaler også

Leder for syklistenes landsforbund i Trondheim, Richard Sanders, er ikke enig i Nomes tankegang.

- At brukerne skal bidra til veifinansieringen er noe Stortinget har besluttet for lenge siden. Dagens ordning er ikke bare noe syklistene støtter, den er dypt forankret hos de folkevalgte, sier Sanders.

- Men har ikke Nome et poeng i at det er urettferdig at bilistene skal betale for veier som også syklister og fotgjengere nyter godt av?

- Man kan sikkert argumentere for det, men det er slik at alle som betaler skatt er med på å betale statens bidrag til veiprosjektene. Samtidig betaler de også for kostnadene veitrafikken påfører samfunnet i form av blant annet støy og helseskader. De som går og sykler betaler allerede, bare ikke bompenger, sier Sanders.

Han mener også helse bør være en del av regnestykket.

- Det er bevist at personer som er fysisk aktive sparer samfunnet for penger ved at de holder seg friske. Det er ikke et politisk ønske at folk skal sykle mindre. Vi skal doble sykketrafikken i Trondheim, og da sier det seg selv at man skal gjøre det attraktivt å sykle, sier Sanders.

Vurderer aksjoner

Nome presiserer at han ikke er motstander av at det bygges sykkelveier. Han står imidlertid på sitt, og kaller bompenger en lite effektiv finansieringskilde.

- Vi bruker store summer på å drifte bommene og samle inn penger. I tillegg har statens investeringer i vei falt. I 1980 brukte vi mer av statsbudsjettet på vei enn vi gjorde i fjor. Vi har et stort oljefond det går an å bruke av, sier Nome.

Bilistenes Aksjonsgruppe har tidligere gjennomført aksjoner ulike steder i Norge for å sette fokus på bompengesaken. I fjor høst ble Nome pågrepet, etter at han sammen med over 100 andre aksjonister gikk løs på en bomstasjon på E18.

Han avviser ikke at det kommer nye aksjoner, men har foreløpig ikke konkrete planer for Midt-Norge.

- Vi kommer til å gjennomføre flere aksjoner. Dette er den mest urettferdige avgiften vi har, begrenser vår frihet, sier Nome.

Richard Sanders i Syklistenes landsforening. 

Richard Sanders i Syklistenes landsforening. 

På forsiden nå