Jagerfly, krigsskip og stridsvogner inntar Trondheim

Forsvaret feirer Grunnlovsjubileet i byen 8.-10. mai.

Det vil være mulig å se flere av Forsvarets fly og kjøretøy under markeringen av Grunnlovsjubileet i Trondheim. 

Saken oppdateres.

Forsvaret kommer denne uken til å ha en storslått markering av Grunnlovsjubileet i Trondheim.

Torsdag 8. mai er frigjøringsdagen og den internasjonale veterandagen. Dette blir ekstra markert i anledning jubileet. I tillegg vil Forsvaret vise seg frem også på fredag og lørdag.

- Dette er det største arrangementet Forsvaret har utenfor Oslo. Det skal være et publikumsarrangement, dermed er det litt dumt å legge alt til torsdag. Så alt som har Grunnlovsjubileet å gjøre er lagt til fredag og lørdag, slik at folk kan komme, sier oberst Morten Henriksen i Luftforsvaret.

Flyr lavt over byen

Henriksen er sjef for luftkrigsskolen i Trondheim, og har fått oppdraget med å lede arrangementet. Programmet inneholder blant annet overflyvning av flere av Forsvarets fly- og helikoptertyper over Trondheim.

- Overflyvningene vil bli foretatt av ulike flytyper alle de tre dagene. Flytypene som vil fly over byen er våre F 16 jagerfly, vårt maritime patruljefly P3 Orion og transportflyet vårt, C-130J Herkules. I tillegg vil to helikoptertyper fly over byen. Dette er typene Sea King og Bell 412, forteller Henriksen.

Når overflyvningene skjer og resten av programmet for markeringen ser du nederst i saken .

Markering på Torvet og Festningen

Også de andre forsvarsgrenene kommer til å være godt synlig i løpet av de tre dagene.

- Hæren kommer blant annet til å stille opp med pansrede kjøretøyer på Festningen. Der vil vi vise frem det moderne Forsvaret på utsiden av festningsmurene, mens det historiske vil bli fremvist på innsiden av murene. Blant kjøretøyene som kommer til å være der er stridsvogner av typen Leo 2, den lette stridsvognen CV 90, samt en del lettere kjøretøy som snøscootere og firehjulinger, forteller Henriksen.

Forsvarets bombegruppe kommer også til å være til stede på Torvet med en bomberobot. Der vil også en patrulje fra hundetjenesten holde demonstrasjoner.

- Totalt kommer det til å være rundt 250 militært personell i byen disse dagene, sier Henriksen.

Skip fra andre verdenskrig

Fredag og lørdag vil det også være mulighet for publikum å komme om bord på to skip som legger til kai ved Nedre Elvehavn og Honnørbrygga.

- Det ene skipet er et kystvaktfartøy, mens det andre er et historisk skip fra andre verdenskrig, KNM Hitra. Dette trafikkerte Atlanterhavet under krigen, og er et av de siste gjenlevende skipene i Norge fra krigen, sier Henriksen.

Program

Slik ser programmet for Forsvarets markering av Grunnlovsjubileet i Trondheim ut:

8. mai

- Frigjøringsdag og nasjonal veterandag 10.30 // Bekransning av Krigsseilermonumentet (Krigsseilerplassen)

11.45 // Bekransning av retterstedet (Kristiansten festning)

12.00 // Salutt fra Kristiansten festning.

12.05 // Overflyvning, taler, blomsternedleggelse og musikk

13.00 // Minnegudstjeneste i Vår Frue kirke

14.00 // Bekransning av 'Gravminne for frihetskampens ofre' (Domkirkegården)

9. mai

12.00 // Salutt fra Kristiansten festning

12.00 // Overflyvning

12.00 // Honnørfanfare fra Trøndelag (Torget)

12.00 // Formell åpning av Forsvarets dager og musikk ved Luftforsvarets musikkorps (Torvet)

12.00 // Åpne skip: Ett Kystvaktfartøy og KNM Hitra (Honnørbrygga og Nedre Elvehavn)

12.00 // Utstillinger åpnes (Torget og Kristiansten festning)

13.00 // Musikk ved Luftforsvarets musikkorps (Kristiansten festning)

13.00 // Demo bomberobot FAES (Torvet)

15.00 // Demo førstehjelp (Torvet)

16.00 // Krigshistorisk byvandring v/ LFMK & Terje Bratberg (Varighet ca. 1 t.) (Start fra Torvet)

17.00 // Demo hundetjenesten (Torget)

17.00 // Bekransning av Gen Carsten Gerhard Bangs bauta (Domkirkegården (Øst))

19.00 // Dagens program avsluttes

10. mai

09.00 // Utstillinger åpnes på torget og Kristiansten festning

09.00 // Åpne skip: Ett Kystvaktfartøy og KNM Hitra (Honnørbrygga, havna)

11.00 // Demo bomberobot FAES (Torvet)

12.00 // Salutt fra Kristiansten festning

12.00 // Overflyvning

12.03 // Honnørfanfare fra Trøndelag, tale ved Kommandanten og musikk ved Luftforsvarets musikkorps (Torvet)

13.00 // Demo førstehjelp (Torvet)

13.00 // Marsjspilling ved Luftforsvarets musikkorps (Kristiansten festning)

14.00 // Krigshistorisk byvandring v/ LFMK & Terje Bratberg (Varighet ca. 1 t.) (Start fra Torvet)

15.00 // Demo hundetjenesten (Torvet)

16.00 // Arrangement avsluttes

Oberst Morten Henriksen, sjef for Luftkrigsskolen er leder for markeringen av Grunnlovsjubileet. 

Oberst Morten Henriksen, sjef for Luftkrigsskolen er leder for markeringen av Grunnlovsjubileet. 

På forsiden nå